ReUseHeat - hergebruik warmte en meer efficientie

ReUseHeat – hergebruik warmte en meer efficientie

ReUseHeat - hergebruik warmte en meer efficientie
NS hergebruikt de energie die wordt opgewekt door remmende treinen, maar op sommige stations gaat nog steeds viervijfde van de energie verloren. Alleen in Apeldoorn zou daarmee al genoeg stroom beschikbaar zijn om 25 elektrische bussen een dag op te laten rijden, berekende Hedghehog Applications. NS en ProRail zouden enthousiast zijn, maar ondervinden wettelijke belemmeringen.

Het ReUseHeat project (Horizon 2020) onderzoekt al een paar jaar de kansen van restwarmte in de gebouwde omgeving. Het project is net met een flinke lijst show cases gekomen uit heel Europa met als doel om de energie efficientie van stadsverwarming en koelsystemen in steden in heel Europa te vergroten.

ReUseHeat richt zich op 3 pijlers:

  1. Integratie van CO2 arme energiebronnen in warmtenetten
  2. Gebruik van restwarmte
  3. Het vergroten van de energie efficientie in steden

Enkele kansrijke ontwikkelingen met betrekking tot hergebruik van restwarmte zijn onder meer:

Data Centra

In 2010 gebruikten datacenters over de hele wereld ongeveer 350 TWh elektriciteit. Het is iets meer dan 1% van het totale elektriciteitsverbruik in de wereld en het groeit enorm. Er wordt al gezegd dat de Bitcoin de grootste energieslurper van de wereld is.
Het grootste deel van de stroom die wordt verbruikt door de IT-apparatuur wordt omgezet in restwarmte, die moet worden verwijderd om schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afvalwater zuiveringen

Metro’s en treinen

Op een warme zomerdag kan een ritje met de metro een onaangename ervaring zijn met verstikkend hete metrosystemen en treinen. Wat is de reden daarvoor en waarom hergebruiken we deze warmte niet? Metro’s en treinen wekken overtollige warmte op bij gebruik die prima hergebruikt kan worden.

Waste Water Management

Meer dan 84% van de EU-bevolking is aangesloten op een rioleringsnetwerk, in steden ligt dit percentage uiteraard hoger. 5% van de totale warmtevraag zou kunnen worden afgedekt met afvalwarmte die wordt teruggewonnen uit rioleringssystemen in stedelijke gebieden met meer dan 10.000 inwoners.
De potentiële restwarmte die uit rioleringsstelsels in de hele EU kan worden teruggewonnen, komt overeen met ongeveer 150 TWh / jaar.

Ziekenhuizen en andere (overheids)gebouwen

Tertiaire gebouwen – denk aan kantoren, scholen, supermarkten, logistieke centra of ziekenhuizen – zijn een belangrijke bron van warmte die kan worden teruggewonnen. Ze hebben allemaal een soort van koeling of airconditioning, b.v. de koelkasten en opslagruimten van supermarkten, operatiekamers in ziekenhuizen of koelkasten en inloopkoelers in restaurants. Tijdens het koelen wordt overtollige warmte geproduceerd die kan worden hergebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Dit type gebouwen bevindt zich meestal in de directe nabijheid van woningen of andere gebouwen waar verwarming nodig is.

ReUseHeat onderzoekt de kansen van hergebruik restwarmte van ziekenhuizen. Er zijn ongeveer 7.154 ziekenhuizen in Europa. Elk ziekenhuis heeft aanzienlijke koeling nodig en de overtollige warmte van het koelsysteem kan worden opgevangen en gebruikt in warmtenetten. Dit kan een hergebruik van 10 TWh jaar aan warmte opleveren. Het restwarmtesysteem dat door ReUseHeat ontwikkeld wordt zal kunnen werken in omstandigheden waar gelijktijdige warmte en koeling nodig is, ongeacht het seizoen.

Overige bronnen

Het EU-project Stratego heeft eerder een overzicht gemaakt van alle grote (> 50 MW) thermische verbrandingsinstallaties binnen zes significante energie-intensieve industriële sectoren (chemie en petrochemie, ijzer en staal, non-ferrometalen). Het onderzoek resulteerde in een gedetailleerde kaart van EU28-afvalwarmte-installaties per hoofdactiviteitssector en per jaarlijkse hoeveelheid afvalwarmte. Deze enorme hoeveelheid energie gaat nu nog vooral verloren maar dat kan anders:

  • Afvalwarmte van thermische energieopwekking is op dit moment verreweg de rijkste bron die kan worden geëxploiteerd: ongeveer 70% van alle beschikbare restwarmte vindt zijn oorsprong in elektriciteitscentrales en de autofabrikanten. De aandelen voor afval naar energie en industriële restwarmte uit de totale volumes zijn respectievelijk 4% en 26%.
  • Van de industriële hoofdactiviteitssectoren vertegenwoordigen brandstoftoevoer en raffinaderijen de hoogste jaarlijkse beschikbaarheid van afvalwarmte (9% van het totale volume van de afvalwarmte en 36% van de totale volumes van de industriële sectoren), terwijl niet-metaalhoudende mineralenfaciliteiten 5% van het totale afval uitmaken warmtevolume en 20% van de totale volumes van de industriële sectoren.
  • Hoewel moeilijker te kwantificeren en nog niet onderzocht, is er ook op stedelijk niveau een grote hoeveelheid restwarmte beschikbaar vanuit verschillende bronnen. Dergelijke warmtebronnen zijn lage temperatuur energiebronnen (20-40 ° C) en zijn in alle steden beschikbaar. Vanwege de nabijheid van eindgebruikers kunnen ze effectief worden benut voor verwarming en koeling, zowel via individuele systemen als via stadsverwarmings- en koelnetwerken.

ReUseHeat heeft alvast een overzicht van 25 business cases samengesteld die als voorbeeld kunnen dienen voor EU-landen. Klik hier voor het rapport.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties