Shell zoekt dialoog met samenleving

Shell zoekt dialoog met samenleving

Shell zoekt dialoog met samenleving
Shell zoekt de dialoog met de samenleving volgens Van Beurden in een interview met het FD. ‘Een toekomst zonder olie en gas is voorlopig niet realistisch’

Shell zoekt de dialoog met de samenleving. Dat zegt topman Ben van Beurden in een interview met het FD. Van Beurden benadrukt hij dat een toekomst zonder olie en gas voorlopig niet realistisch is. De energietransitie zou veel ingewikkelder zijn dan de samenleving denkt. 

Maatschappelijke druk

Van Beurden is bezorgd over hoe de samenleving tegen de energietransitie aankijkt.

“Waar ik me zorgen over maak, is dat soms het beeld is ontstaan dat het vrij simpel is. Dat we gewoon moeten stoppen met het gebruik van olie, kolen en gas en dat als we allemaal snel hernieuwbare energiebronnen omarmen het probleem is opgelost. En dat bedrijven als Shell daarbij in de weg staan. Beide punten zijn onjuist.”

Over de maatschappelijke druk zegt Van Beurden, dat hij zich niet kan laten leiden door het imago dat Shell heeft.

“Als ik aan 1000 mensen vraag wat wil je dat ik niet meer doe? Dan houd ik niets meer over. Het moet niet imago zijn dat ons stuurt in bedrijfskeuzes.”

Shell over de complexiteit en de impact

1. Complexiteit

 • Er is wereldwijd een verdubbeling van de energiebehoefte gaande.
 • Die energie moet geleverd worden met een fractie van de CO2-uitstoot.
 • Hernieuwbare bronnen produceren elektriciteit en dat is nu 18% van het totale energieverbruik.
 • De overige 82% komen van olie, gas en kolen.
 • Voor zwaar transport (vliegtuigen en schepen) en voor de productie van veel materialen is er nog geen goed alternatief.
 • Maar we zullen inderdaad niet alle olie, gas en kolen verbranden. Een deel van de voorraden zal dus ‘stranded’ raken.
 • Samenleving ontkomt niet aan het oppompen van olie uit Noordpoolgebied. (Ongeveer 25% van alle nog te vinden olie en gas zal daarvandaan moeten komen.) Shell weet nog niet of het daaraan mee gaat doen.

2. Koolstofarm

 • De toekomst krijgen we niet koolstofvrij. Wel koolstofarm
 • De voorraden op de balans van Shell zijn produceerbare voorraden voor de komende 12 of 13 jaar (ook produceerbaar binnen klimaatdoel van maximaal 2 graden opwarming).
 • Activiteiten Shell zullen veel CO2-effectiever worden.

3. Dialoog

Er is een groot gat tussen de kennis en inzichten van Shell en hoe de samenleving ernaar kijkt. Van Beurden wil die kloof dichten door beter te communiceren en de dialoog met de samenleving aan te gaan.

Er bestaat het onterechte beeld dat oliebedrijven zoals Shell de transitie in de weg staan.

Shell doelen

 • Beste rendement voor aandeelhouders
 • Prominente rol blijven spelen in het energiesysteem
 • Deelnemen aan de discussie over de energietransitie.
 • Positieve bijdrage aan de samenleving (‘force for good’).
 • Shell wil meer investeren in windenergie met nieuwe verdienmodellen. Onder andere via handel in windstroom, aangevuld met stroom uit gascentrales.
  (In de VS combineerden ze windenergie succesvol met batterijen van een stuwmeer.)

Olieprijzen

 • Ook bij een olieprijs die nooit meer boven $ 47 per vat uitkomt, kan de organisatie nog steeds winst maken.
 • Klein overschot en klein tekort olie leidt tot enorme prijsreacties.

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties