White paper succesvolle strategieën om inwoners te betrekken

Strategieën consumenten betrekken

White paper succesvolle strategieën om consumenten te betrekken
White paper – Succesvolle strategieën om consumenten bij je energieproject te betrekken

White Paper met succesvolle strategieën om consumenten te betrekken bij je slimme energieproject, proeftuin, onderzoek of vergelijkbaar initiatief.

De geïnspireerde samenleving

De transitie naar het energiesysteem van de toekomst kan versnellen als Nederland massaal meedoet. Burgers én bedrijven.

Inmiddels weten de meeste Nederlanders dat het belangrijk is om over te schakelen op hernieuwbare energie en energie te besparen. Maar van urgentiebesef is nog niet echt sprake.

Slechts 18% van de Nederlanders plaatst het energievraagstuk in de top 5 van de maatschappelijke onderwerpen (Motivaction 2016).

Strategieën

Vraag is dus hoe we de samenleving inspireren om massaal mee te doen? Ofwel, hoe betrekken we Nederlanders bij de energie- projecten en hoe maken we mensen bewust van het feit dat energie besparen en energiespreiding, essentieel zijn om de klimaat- doelstellingen te halen?

Om hier antwoord op te vinden, analyseerde de Energiekaart 19 slimme netwerkinitiatieven waar huishoudens bij betrokken zijn en filterde methoden en lessons learned.

Nederland als living lab

We staan voor een flinke opgave om met Nederland in 2050 CO2- neutraal te zijn. Tegelijkertijd is Nederland een ondernemend landje. Dat blijkt uit het aantal bedrijven dat kansen ziet om innovatieve producten te ontwikkelen, in een live omgeving te testen en vervolgens (inter)nationaal te verkopen.

Testen met bewoners

Het testen van nieuwe producten en energieconcepten gebeurt onder andere in de vele proeftuinen en projecten die op de Energiekaart staan.

Tijdens deze testen hebben veel van die projecten bewoners nodig. Mensen die bereid zijn een innovatie te omarmen en hun energiegedrag te veranderen.

Dat betrekken van bewoners gaat niet altijd vanzelf, vooral omdat energie besparen niet in de top 10 van hun prioriteitenlijst staat.

Voor jou: kennis, ervaringen en best practices

Ondanks dat hebben honderden huishoudens de afgelopen jaren deelgenomen aan energie-initiatieven waardoor er veel kennis en ervaring is opgedaan over het betrekken van mensen. Deze kennis willen we graag met je delen. In deze white paper worden beproefde strategieën uitgelegd en best practices gedeeld.

Contact

Signaleer je nieuwe kansen of wil je best practices aanvullen? Mail dan naar tanja@energiekaart.net

Wil je de pdf ontvangen? Mail dan naar tanja@energiekaart.net

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties