Subsidie call TKi Urban Energy

Subsidie call Smart Grids

Subsidie call TKi Urban Energy
Subsidie call TKi Urban Energy

Subsidie nodig voor je onderzoekstraject? NWO Exacte Wetenschappen en het TKI Urban Energy nemen deel aan de 2e call for proposals van het ERA-Net Plus Smart Grids.

Nederlandse onderzoekers kunnen samen met kennisinstellingen uit minstens één ander deelnemend land indienen op het gebied van Smart Grids.

Tijdlijn subsidie aanvraag

 • 18 april 2016:  call geopend
 • 18 april – 3 juni 2016: adviesfase (verplicht nationaal advies vóór indiening aanvraag)
 • 15 juni 2016: deadline aanvragen
 • 1 februari – 1 april 2017: verwachte start projecten

Doelgroep

Universiteiten, kennisinstellingen, HBO’s, en TO2-instellingen (zoals TNO en ECN) kunnen financiering aanvragen en ontvangen. Bedrijven worden uitgenodigd te participeren in projecten, maar kunnen geen financiering ontvangen. In de call zijn aanknopingspunten voor projecten in de disciplines wiskunde, informatica, elektrotechniek en disciplines in de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Internationale voorwaarden

Voorstellen moeten aan enkele voorwaarden voldoen.

 1. elk consortium bestaat uit vertegenwoordigers uit minstens twee aan het ERA-Net deelnemende landen/regio’s
 2. elk voorstel moet een duidelijke samenwerking met en verbetering op een bestaand demonstratieproject of pilot (zoals een nieuwbouwwijk waar een nieuw energiebalanceringsmechanisme wordt getest) centraal te stellen.
  Om deze demonstratieprojecten te valideren en op te schalen zal zowel toegepast als fundamenteel onderzoek nodig zijn.
 3. het voorstel moet het zich op minstens twee van de drie innovatielagen (technologie, markt, stakeholder/adoption) richten.

Nederlandse voorwaarden

Het Nederlandse deel van consortia dient minstens één Nederlandse universiteit of erkend onderzoeksinstituut (zoals het CWI) te bevatten. Andere voorwaarden worden op 18 april vastgesteld, maar zullen vermoedelijk als volgt zijn:

 • maximaal projectbudget k€900 per project
 • indiening op specifieke onderwerpen gelieerd aan programmalijnen 4 (Flexibele energie infrastructuur) en 5 (Energieregelsystemen en -diensten) van de Kennis- en Innovatieagenda van TKI Urban Energy
 • onderzoek vindt plaats op Technology Readiness Level 1-6 (van “basic principles” t/m “technology demonstrated in relevant environment”)
 • financiering van projecten kan voor maximaal 38 maanden worden aangevraagd; additionele maanden (bijvoorbeeld indien men een 4-jarige aio wil aanvragen) dienen te worden gefinancierd en gegarandeerd door de aanvragende instellingen

Vormen van consortia

Het ERA-Net heeft een website opgezet om het vinden van buitenlandse partners te ondersteunen. Hier zullen verschillende events worden gepubliceerd waar mogelijke partners aanwezig zullen zijn.
Merk op dat elk deelnemend land of regio eigen voorwaarden kan stellen aan deelname. De mogelijke onderwerpen, te financieren instituten/bedrijven, projectomvang et cetera kunnen dus verschillen van de Nederlandse.

Meer informatie en verplicht advies

Partijen die voornemens zijn een voorstel in te dienen worden verzocht al in een vroeg stadium contact op te nemen met het nationale contactpunt van het ERA-Net

Contact

dr. Mark van Assem
E. era-net-plus-sg@nwo.nl

Indieners die voor 3 juni geen contact hebben opgenomen kunnen mogelijk worden uitgesloten van deelname. In bijzondere gevallen is uitstel mogelijk.

Link naar de tekst

Een nog niet definitieve call tekst is hier te vinden.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties