SEEH en Subsidie HER verlengd tot 2030

Subsidie HER verlengd tot 2030

Subsidie HER verlengd tot 2030
Aanvragen voor ondersteuning van energie-innovaties kunnen worden ingediend vanaf maandag 3 april 2017.

De subsidie regeling HER (Hernieuwbare Energieprojecten) is verlengd tot 2030. Minister Kamp doet een extra 100 miljoen euro in de pot voor innovaties die op langere termijn kosten besparen.

Vooral innovaties voor warmte uit zon, groen gas, getijdenenergie en wind op zee, komen in aanmerking. 

HER

Het ministerie van Economische Zaken stelt vijftig miljoen euro beschikbaar voor deze projecten via de HER en nog eens ruim vijftig miljoen euro via diverse andere subsidieregelingen.

Voorwaarde voor de subsidie is dat de besparing van een project groter is dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt.

Link naar de RVO pagina voor data en voorwaarden

Kamp over de subsidie

De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet. De omschakeling naar een CO2-arme economie is niet mogelijk zonder grote investeringen en vereist volop innovatie.

Door de maximum termijn van de subsidie HER te verlengen naar 2030 hebben bedrijven en kennisinstellingen meer mogelijkheden om het volledige potentieel van innovaties te benutten. Dat komt overeen met onze visie in de Energieagenda waarbij de energietransitie ook moet leiden tot het benutten van economische kansen.”

Tender open 3 april 2017

Aanvragen voor ondersteuning van energie-innovaties kunnen worden ingediend vanaf maandag 3 april 2017. Hieronder valt ook de eerste tender van de regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord.

DEI

Later dit jaar volgt nog een tweede tender van de DEI. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Publiek-private samenwerking

Binnen de Topsector Energie stelt het ministerie van Economische Zaken sinds 2012 financiële middelen beschikbaar voor energie-innovaties van publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De ondersteuning stimuleert onderzoek, ontwikkeling en demonstratie rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie in de maatschappij.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties