Berenschot CO2

Subsidietenders H2, CCS en DEI

CO2 Smart Grid, subsidietenders
Het project ‘CO2 Smart Grid’ wil oplossingen bieden om de Nederlandse emissiereductie te verminderen met 85 tot 90% in 2050 ten opzichte van 1990.

RVO stelt drie subsidietenders open vanaf 1 juli 2017:

 1. Waterstof
 2. Carbon Capture Utilisations and Storage
 3. Demonstratie Energie-Innovatie

Meer subsidietenders

De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Waterstof als energiedrager

Waterstof kan bijdragen aan de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager kan bijdragen aan de energievoorziening van de industrie, verkeer en vervoer en in de energiesector. De subsidieregeling Waterstof draagt hieraan bij.

Innovaties met waterstof als energiedrager komen in aanmerking voor de subsidie als:

 • ze zorgen voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten, methoden en diensten;
 • de innovatie opschaalbaar is én het voorstel een robuuste business case bevat.

CCUS-knelpunten oplossen

Werkt u aan innovatieve oplossingen voor knelpunten bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO2? Dan kunt u in aanmerking voor de subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). Gecombineerd met hergebruik van CO2 kan CCUS minstens 20% CO2 reductiewinst opleveren.

De subsidieregeling CCUS stimuleert innovaties die:

 • barrières wegnemen bij CCUS-projecten; technische, economische én maatschappelijke barrières
 • kosten verlagen, de energie-efficiency verhogen én de veiligheid vergroten van afvang, transport en opslag van CO2
 • hergebruik van CO2 bevorderen

CCUS biedt kansen voor Nederland

Afvang, transport en opslag van CO2 is voor Nederland kansrijk:

 • door de structuur van de Nederlandse energie- en industriesectoren.
 • de (mogelijke) toekomstige beschikbaarheid van infrastructuur en opslagmogelijkheden voor CO2.
 • de Nederlandse kennispositie op dit terrein.

Potentiële oplossingen worden benaderd vanuit technologisch, economisch, maatschappelijk en/of juridisch perspectief.

Technologieën demonstreren met DEI

Technologieën demonstreren is het doel van de DEI. Een belangrijk criterium is de bijdrage aan de Nederlandse economie.

Ondernemers met een energie-innovatie die potentieel heeft voor verkoop in het buitenland kunnen van de regeling DEI gebruik maken. De innovatie moet bovendien klaar zijn voor toepassing in de praktijk door een eindgebruiker.

Energie-innovatieprojecten

Innovatie is nodig in de overgang naar meer duurzame energie. Het ministerie van Economische Zaken geeft sinds 2012 binnen de Topsector Energie subsidies aan Energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). Ook de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) valt hieronder. Die komt voort uit het Energieakkoord.

Toets uw projectidee

De regelingen, voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata staan op Subsidies energie-innovatie – Topsector Energie. U kunt uw projectidee toetsen via het online projectideeformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie of aanbeveling.

Link naar de Algemene criteria subsidies energie-innovatie.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties