Tag Archives: beleid

 

CO2-Prestatieladder of EED?

Bedrijven moeten zich verantwoorden maar gebruik je dan de CO2-Prestatieladder of de EED? Het antwoord is simpel. De EED is eigenlijk niets anders dan eis 3.A.1 en 2.A.3 van de CO2-Prestatieladder. We leggen het even verder aan je uit.

 
 views 

12,8 Miljoen innovatiesubsidie voor aardgasvrije wijken

Er komt 12,8 miljoen extra innovatiesubsidie beschikbaar voor aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen. Het gaat dan om het ontwikkelen van prototypen van innovatieve producten. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 3 april via de TKI Urban Energy van de Topsector Energie.

 
 views 

ING stopt financieren vervuilers

Bij ING gaan de energiebedrijven met kolen in hun portfolio, in de ban. Nieuwe klanten zouden maximaal nog voor 10% afhankelijk mogen zijn van kolen

 
 views 

Onderzoek naar het 'Net voor de Toekomst'

Het onderzoek 'Net voor de Toekomst' laat zien hoe de technische uitwerking en de gevolgen voor de energie-infrastructuur afhangen van (politieke) keuzes.

 
 views 

Biobrandstof onder de loep

Biobrandstof inzetten als brandstof voor wegvervoer om Nederland klimaatneutraler te maken is op zijn minst controversieel. NL wil meer, Europa wil minder.

 
 views 

Motie behoud salderingsregeling afgewezen

De motie voor behoud salderingsregeling heeft het niet gehaald. De terugverdiensubsidie zal waarschijnlijk vanaf 2020 worden ingevoerd.

 
 views 

Energiebesparing op gebouwniveau? Het kan met PICO

Gemeenten, woningbouwcorporaties en VVe's gebruiken PICO om te berekenen in welke buurt energiebesparing effectief is of groene energie opgewekt kan worden. 

 
 views 

Industrie: Groen is poen

Industrie: Groen is poen. Niet alleen vanwege de winst voor het milieu. Er liggen gewoon heel veel kansen en het levert nu al tienduizenden banen op.

 
 views 

E-efficiëntie in NL 2% per jaar

E-efficiëntie in NL 2% per jaar. Prof. dr. W. Turkenburg concludeert na een nieuwe analyse dat de energiebesparing in Nederland ruim 2% per jaar is.

 
 views 

Nieuwe marktregels voor systeem van de toekomst

Volgens de Overlegtafel zijn - voor het energiesysteem van de toekomst - aanpassingen nodig van afspraken, marktregels, rollen en verantwoordelijkheden

 
 views 

TenneT krijgt 1,19 miljard

De regering reserveert in de periode 2017 - 2020, 1,19 miljard euro voor TenneT om de kredietwaardigheid van de netbeheerder te vergroten.

 
 views 

Industrie wil CO2-opslag

De industrie vroeg vorige week aan het kabinet om ‘onmiddellijk’ aan de slag te gaan met CO2-opslag. Nederland heeft gespecialiseerde industrie en ervaring met ondergrondse opslag van gassen. Nederland kan marktleider worden.

 
 views 

Toekomstvisie van Kamp in het Energierapport

Wil je weten wat minister Kamp in zijn net gepubliceerde Energierapport schrijft? Je vindt het hier: Energierapport - Transitie naar Duurzaam.

 
 views 

2015 historisch afgesloten met bindend wereldwijd klimaatverdrag Parijs

Delegaties van 195 landen zijn zaterdagavond op de klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw en bindend klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen. 2 graden is afgesproken, 1,5 graad het streven.

 
 views 

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties