Taskforce

Taskforce Kennishub Institutionele Belemmeringen

Taskforce
Deelnemers Taskforce Institutionele Belemmeringen: Joris Knigge, Mendes Advisory Frits Verheij, TNO Leon Straathoff, NVDE Lianda Jerps – Koomen, TKI Urban Energy Marijn Artz, Netbeheer Nederland Tanja Nolten, Energiekaart.net

Taskforce Kennishub Institutionele Belemmeringen zoekt naar mogelijkheden voor proces(in)richting om belemmeringen die opschalen in innovaties in de weg staan, op te lossen.

Achtergrond

Hoe langer Nederland wacht met het maken van beleidskeuzes, hoe groter het risico op knelpunten in de uitvoering waardoor de energietransitie onvoldoende opschaalt, er onnodig hoge kosten gemaakt moeten worden en de kans op een technologische voorsprong in de economische markt langzaam maar zeker wegebt.

Om het proces van institutionele belemmeringen een duw in de rug te geven zet de taskforce zich in voor een optimale proces(in-)richting van institutionele belemmeringen.

 

Documenten

 

Nieuws

 

 

Contact

Wilt u betrokken worden? Neem dan contact met ons op via Tanja Nolten, tnolten@gmail.com

 

Terug naar het Dossier Institutionele Belemmeringen