Tender Elektriciteitswet

Tender Elektriciteitswet

De Tender Experimenten Elektriciteitswet is weer open.

Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen in 2016 weer aanvragen indienen voor zowel ‘grote’ experimenten als projectnetten.

Electriciteitswet

Met de Experimentenregeling Electriciteitswet biedt de overheid Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren de mogelijkheid om via energie-experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998.

Als de experimenten succesvol zijn, kan de minister van Economische Zaken voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen.

Doel Elektriciteitswet

Deze regeling moet duidelijk maken in hoeverre de experimenten daadwerkelijk leiden tot:

  • meer duurzame elektriciteit op lokaal niveau en elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling op lokaal niveau
  • efficiënter gebruik van de beschikbare energie-infrastructuur
  • meer betrokkenheid van elektriciteitsgebruikers bij hun energievoorziening

Er komen 2 type projecten in aanmerking voor ontheffing:

  1. ‘groot’ experiment: een regionale netbeheerder voert het ‘groot’ experiment uit in zijn net en maximaal 10.000 afnemers – voornamelijk consumenten – nemen de elektriciteit af. De netbeheerder mag in dit ‘groot’ experiment productie, levering en beheer van het net combineren. De regionale netbeheerder blijft bij ‘grote’ experimenten de overige onafhankelijke wettelijke taken met betrekking tot netbeheer vervullen.
  2. projectnet: een gezamenlijk net van maximaal 500 afnemers met slechts één aansluiting op het net van een netbeheerder. In een projectnet mag de netbeheerder de productie, levering en het beheer combineren.

Stand van Zaken: juni 2016

Voor beide projecten verleent RVO maximaal 10 ontheffingen. De verwachting is dat ze dit maximale aantal voor de ‘grote’ experimenten niet halen.
Voor de projectnetten kan er een lichte overschrijding zijn.

Duur ontheffing

Een ontheffing van een aantal bepalingen in die wet maakt afwijking van de Elektriciteitswet mogelijk. Deze ontheffing heeft een duur van 10 jaar.

Aanmelding Autoriteit Consument & Markt

Als RVO.nl u een ontheffing geeft op onderdelen van de Elektriciteitswet, dan toetst de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vervolgens de manier van tariefberekening.

Bent u benieuwd naar de voorwaarden die ACM hiervoor stelt en de manier waarop u de tarieven berekent? Of hoe ACM de tarievenmethodiek toetst? Bekijk dan de ACM brochure
Vragen hierover mailt u naar: experimenten@acm.nl.

Met de ontheffingsregeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is één van de onderdelen van het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties