TenneT

TenneT krijgt 1,19 miljard

TenneT krijgt 1,19 miljard
In juni presenteerde TenneT een plan voor een energie-eiland – de ‘Wind Connector’ – als Hub voor de windenergie op zee. Het eiland zou verbonden worden met de netten van Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Zweden en Noorwegen..

De regering reserveert in de periode 2017 – 2020, 1,19 miljard euro voor TenneT om de kredietwaardigheid van de netbeheerder te vergroten. 

Windenergie op zee is één van de belangrijkste pijlers van het Nederlands Energiebeleid.

Sinds 2014 is TenneT door de regering aangesteld als de Nederlandse netbeheerder op zee. 

 

De Rijksoverheid over de kredietverlening aan TenneT

‘(…) TenneT is volgens de wet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, veiligheid en leveringszekerheid van het Nederlandse hoogspanningsnet. Ook de aanleg van het net op zee is een taak van TenneT.

Tot en met 2025 verwacht TenneT 5 tot 7 miljard euro te investeren in het onderhouden en waar nodig uitbreiden van het net in Nederland. Ongeveer een derde van dit bedrag is nodig voor het aansluiten van windparken op zee.

Belang voor economie en maatschappij

De investeringen van de hoogspanningsnetbeheerder zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en daarmee voor de maatschappij. Met de uitbreiding en versterking van het net op land en met de aanleg van het net op zee levert de netbeheerder namelijk een belangrijke bijdrage aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De investeringen van TenneT zijn noodzakelijk om de afspraken uit het energieakkoord en de duurzaamheidsambitie van het kabinet te realiseren.

Kapitaalmarkt

Minister Dijsselbloem schrijft in de kamerbrief dat er een aantal uitgangspunten is gehanteerd voor het vaststellen van de omvang van de kapitaalstorting. Deze liggen ook vast in het staatsdeelnemingenbeleid.

  • Zo schrijft hij dat het eerste uitgangspunt het behoud van de kredietwaardigheid van TenneT is.
    Dit betekent dat de netbeheerder financieel gezond blijft en voldoende mogelijkheden houdt om vermogen aan te trekken op de kapitaalmarkt.
    Dit is van groot belang om de investeringsagenda te financieren.
  • Daarnaast draagt de staat als aandeelhouder alleen bij aan investeringen in het Nederlandse deel van de netbeheerder.
  • Tot slot stelt de aandeelhouder pas kapitaal ter beschikking op het moment dat het bedrijf dit daadwerkelijk nodig heeft.

De storting van circa 1,2 miljard euro wordt verspreid over 4 jaar. In 2019 zal de staat afwegen of de vierde tranche nog noodzakelijk is.

Rendement

TenneT gebruikt het bedrag van 1,19 miljard euro voor investeringen in het Nederlandse net. Op deze investeringen maakt de netbeheerder rendement dat hoger is dan de rentelasten die de staat betaalt. Als aandeelhouder profiteert de staat via hogere winstuitkeringen. Naast de maatschappelijke voordelen van de investeringen heeft de staat dus ook een financieel voordeel. (…)’

Link naar de publicaties

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties