TenneT start 4 pilots

TenneT start 4 pilots

TenneT start 4 pilots
Eerder startte TenneT al een proefproject op met The New Motion, waarbij reservevermogen wordt gehaald uit de accu’s van elektrische auto’s.

TenneT start vier pilots voor het leveren van noodvermogen die ertoe moeten bijdragen dat het elektriciteitsnet stabiel blijft.

In toenemende mate zorgt een sterk fluctuerend aanbod van hernieuwbare energie voor extra belasting van het Net. De 4 proefprojecten moeten de flexibiliteit van het Net vergroten.

 

TenneT-topman Ben Voorst kondigde in een persbericht de proefprojecten en de samenwerking met Engie, KPN, Peeeks en Senfal aan.

Uit een bericht van TenneT
‘(…) Deze partijen zijn van plan primaire reserve te gaan leveren met behulp van o.a. (sturing van) combinaties van watergemalen, koelinstallaties, WKK’s, (gebruikte) batterijen, warmteboilers, zonnepanelen en windmolens. (…)

Eerder dit jaar deed TenneT een oproep aan partijen die een product kunnen leveren dat voldoet aan de gestelde specificaties op het gebied van regelsnelheid, maar tegen barrières aanlopen die deelname aan de reguliere veilingen verhinderen.

Op basis van selectiecriteria als:

  • schaalgrootte
  • tijden van levering
  • productportfolio
  • mogelijkheden tot dataoverdracht

heeft TenneT uiteindelijk vier partijen geselecteerd.

Verscheidenheid

TenneT heeft getracht een zo groot mogelijke verscheidenheid aan technologieën te selecteren voor de levering van primaire reserve. Hierdoor kan een optimaal inzicht worden verkregen in de barrières die ervaren worden bij toetreding tot deze markt.

2017

De planning is dat de pilot partijen vanaf januari 2017 primaire reserve gaan leveren aan TenneT.

Toekomstbestendig

Voor TenneT is het doel van deze pilot om inzicht te krijgen in beperkingen van de huidige eisen voor kleine partijen en hoe de systemen toekomstbestendig kunnen worden gemaakt voor levering van primaire reserve.

Het is de bedoeling dat door de ervaring die in deze pilots wordt op gedaan straks alle marktpartijen gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe en verbeterde mechanismen.

Daarbij zal dan op basis van normale concurrentie (door middel van bijvoorbeeld biedladders en veilingen) bepaald worden welke aanbiedingen daadwerkelijk gebruikt worden in de operationele bedrijfsvoering. (…)’

Eerder startte TenneT al een proefproject op met The New Motion, waarbij reservevermogen wordt gehaald uit de accu’s van elektrische auto’s.

4 Pilots

Senfal

Het doel van Senfal is om elektrische apparaten zo efficiënt mogelijk te gebruiken door deze slim te sturen. Zij laten de apparaten optimaal inspelen op de verschillen in stroomaanbod en de resulterende marktprijs. Hiermee besparen de eigenaren van de apparaten kosten en helpen TenneT tegelijk het net stabiliseren. De pilots van Tennet passen daarom heel goed bij Senfal’s kernactiviteiten.

Engie

Als leverancier van primair reservevermogen wil ENGIE haar flexibiliteitsportfolio duurzamer en innovatiever maken. Dit bereikt ze door een mix van verschillende assets ter beschikking te stellen – van bedrijven, consumenten alsmede eigen assets- en die flexibel inzetbaar zijn. Start-up Sympower zal in samenwerking met ENGIE het consumentendeel oppakken.

Peeeks

Peeeks gaat een pool met energieverbruikers inzetten om het elektriciteitsnet te stabiliseren. Samen met TenneT gaat Peeeks een proef doen met het leveren van gedistribueerde primaire reserve, ook wel bekend als Frequency Control. Dit stelt Peeeks in de gelegenheid om als een van de eersten in Nederland Frequency control aan te leveren met gedistribueerde systemen.

KPN

Parkeerplekken die verbonden zijn via het LoRa-netwerk van KPN. Maar ook intelligente energie managementsystemen en warmtecollectoren aangesloten op de busbaan. KPN participeert in Smart City Rotterdam, waar slimme technologieën worden ingezet om maatschappelijke vraagstukken op innovatieve wijze op te lossen.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties