TKi North Sea Energy gestart

TKi North Sea Energy gestart

TKi North Sea Energy gestart
Waterstof maken uit windenergie is technisch mogelijk AAR NOG  nog niet voldoende rendabel. Dit kan de komende tien jaar veranderen door technologische ontwikkelingen, kostendalingen en de ontwikkeling van een serieuze afzetmarkt voor waterstof.

De TKi North Sea Energy is gestart. De TKi heeft een budget van 1 miljoen euro en heeft als doel om slimme koppelingen te leggen tussen windenergie op zee en gas infrastructuren. 

Dit programma wordt ondersteund door Topsector Energie en heeft vijftien deelnemers vanuit bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.

TKi integreert energiestromen

Nog dit jaar worden de energiebronnen in de Noordzee in kaart gebracht en de meerwaarde van integratie van deze energiestromen bepaald in termen van economie, vermindering van CO2-uitstoot en versnelling van de energietransitie.

Samenwerking en slimme koppelingen tussen infrastructuren en diensten zouden een positief effect moeten hebben op kosten, energie- en CO2reductie.

Waterstof

In de Noordzee raken fossiele brandstoffen steeds meer op en nemen de windparken snel toe. Dat levert kansen op voor nieuwe vormen van energie zoals waterstofproductie.

In een studie van het Energy Delta Institute is de economische haalbaarheid van waterstofproductie met elektriciteit uit wind onderzocht voor twee offshore productie platforms van ENGIE E&P. De windenergie die wordt geconverteerd naar gas, z.g. power-to-gas, komt dan bijvoorbeeld aan land via een gaspijpleiding in plaats van een stroomkabel.

De conclusie is dat het produceren van waterstof met windenergie technisch mogelijk is, maar nu nog niet voldoende rendabel.
Dit kan de komende tien jaar veranderen door technologische ontwikkelingen, kostendalingen en de ontwikkeling van een serieuze afzetmarkt voor groene waterstof.

Slimme koppelingen

In een andere studie uitgevoerd door ECN, TNO en Energy Academy Europe, is onderzocht welke kansen en uitdagingen er zijn bij het slim koppelen van energiesystemen. De focus in deze studie lag op het koppelen van de aanwezige gasinfrastructuur met de elektrische infrastructuur van offshore wind; en op de mogelijke koppeling van infrastructuur voor het transport en opslaan van CO2.

Conclusie: Elektrificatie van de platforms biedt goede kansen voor emissiereductie en kostenverlaging op korte termijn, terwijl de energieconversie en opslag op de platforms kansen biedt voor grootschalige flexibele inpassing van offshore wind.

Noordzee als groene energieleverancier

De TKi wil de bestaande infrastructuur – waaronder boorplatforms – benutten voor het energiesysteem van de toekomst.

  • In de Noordzee staan ruim 1400 installaties als olie- en gasplatforms, waaronder ruim 150 Nederlandse
  • Nu de velden leeg raken, moet er 2 tot 5 miljard euro worden uitgetrokken om alles te ontmantelen
    TNO wil de infrastructuur hergebruiken. Daarvoor is 1 miljoen euro uitgetrokken
  • Het voordeel van waterstof is dat dit kan worden opgeslagen in de bestaande pijpleidingen en mogelijk ook in bestaande onderzeese velden
  • Door de platforms aan te sluiten op de windparken, stappen ze over op groene energie in plaats van gasturbines en ze krijgen een nieuwe functie wat scheelt in de kosten voor ontmanteling.

Noordzee is ideaal voor zo’n experiment, omdat er veel gas- en olievelden in de buurt van windmolenparken liggen. Bovendien is de zee niet erg diep en heeft de Nederlandse maritieme industrie veel ervaring. De combinatie van gas en wind kan de energietransitie een boost geven. Goed voor de CO2-reductie en mogelijk ook goed voor de handelsbalans als waterstof zorgt voor een nieuw exportproduct.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties