GEO XL

GEO XL damprecompressie voor de industrie (ultradiepe geothermie)

GEO XLGEO XL – Geothermie en stoom

Vooral industrie met een relatief constante stoomvraag en niet al te hoge stoomdruk en -temperatuur zijn interessant voor geothermie. Om economisch verantworode projecten te krijgen, moet je de aardwarmtebron maximaal benutten.

Na de opwekking van stoom is de bronwatertemperatuur nog veel te hoog om het water te herinjecteren in de bodem.

 

Het GEO XL-concept bestaat uit slimme stoomopwekking met behulp van ultradiepe geothermie en stoomrecompressie. Op deze wijze kan de geothermische bron volledig worden ‘uitgemelkt’, zeker als daar nog stadsverwarming aan toegevoegd wordt.

Het concept kan industriële bedrijven bedienen met een warmte(stoom)vraag vanaf ongeveer 15-20 MWt. Geschikte bedrijven hiervoor zijn onder andere te vinden in de zuivel- en foodsector en de papierindustrie.

Rekenmodel

Industrial Energy Experts heeft hiervoor een uitgebreid calculatiemodel opgesteld.

Aan de hand hiervan kan in hoofdlijnen het geothermiesysteem worden ontworpen in combinatie met het bovengrondse deel met verdampers, warmtewisselaars en stoomrecompressie.

Aan de hand van het model kan op uurbasis de bijdrage van geothermie worden berekend bij verschillende stoomdrukken. Tevens worden de benodigde investeringen geraamd, zodat de rentabiliteit kan worden bepaald.

Het model biedt de mogelijkheid om, op een laagdrempelige wijze, de bijdrage en de rentabiliteit van ultradiepe geothermie te bepalen voor bedrijven met een stoomvraag op één of diverse stoomdrukken.

Contact

Erik Kosse
T 06 13736368
erik.kosse@ieexperts.nl

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties