LOCOSTO Warmteopslag Industriële Restwarmte

LOCOSTO: opslagsysteem industriële warmte

LOCOSTO Warmteopslag Industriële Restwarmte
Met de testinstallatie van zo’n 100 liter PCM worden de prestaties van de opslag gemeten en vergeleken met de modelberekeningen.

ECN ontwikkelt in het onderzoeksproject LOCOSTO: een energie- en kostenbesparende technologie voor de opslag van industriële warmte.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat stolt en weer vloeibaar kan worden.

LOCOSTO

Het LOCOSTO-project (Low Cost Storage of Heat) heeft tot doel oplossingen te ontwikkelen voor industriële warmteopslagsystemen in het temperatuurgebied tussen 100°C en 250°C, die zowel technisch als economisch haalbaar zijn. Daarmee kan de industrie energie en kosten besparen.

PCM

Een aantrekkelijke manier om warmte compact op te slaan met een klein temperatuurverschil, is met behulp van een faseovergangsmateriaal (ook bekend als ‘Phase Change Material’ oftewel PCM).

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hoeveelheid latente warmte die kan worden opgeslagen in het smelten van een materiaal en weer vrijkomt bij het stollen ervan.

Met PCM’s neemt een warmtebuffer minder ruimte in beslag, wordt de warmte bij atmosferische druk opgeslagen, en kan de warmte bij een vrij constante temperatuur worden opgenomen en weer worden afgegeven.

De opslagdichtheid voor een PCM buffer ligt typisch tussen 0.3-0.6 GJ/m3, waarmee het tot een factor 4 compacter kan zijn dan een heetwaterbuffer.

Nieuwe opslagmogelijkheid restwarmte

Deze technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor hergebruik van restwarmte en energiebesparing in industriële processen.

  • Pieken in warmtevraag en aanbod kunnen via een warmtebuffer worden opgevangen om een meer constante procesvoering te verkrijgen, wat de inzet van duurzame warmte en warmtepompen ondersteunt.
  • Ook speelt warmteopslag een verbindende rol bij de integratie van het elektriciteitsnetwerk en de industriële warmtevoorziening.

Rekenmodel

ECN ontwikkelde het rekenmodel om de prestaties van een PCM buffer te voorspellen.

Daarmee wordt het ontwerp van de warmtewisselaar geoptimaliseerd om de gevraagde prestaties tegen de laagste kosten te leveren.

Tijdens de selectie van de PCM’s worden de gewenste eigenschappen voor industriële toepassingen meegewogen. Hierbij wordt gekeken naar:

  • smelttemperatuur
  • warmteopslagdichtheid
  • stabiliteit
  • kosten
  • veiligheids- milieu aspecten. Een belangrijke technische uitdaging bij de toepassing van een PCM als warmtebuffer zit in de in- en uitkoppeling van warmte bij het laden en ontladen van de buffer.

Meer informatie

ECN
Robert de Boer (ECN)
E-mail: r.deboer@ecn.nl

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties