Wetenschap: Isomeren kunnen zonenergie 18 jaar opslaan

Wetenschap: Zweedse onderzoekers van de Technische Universiteit Chalmers hebben een molecuul ontwikkeld dat geschikt is om met PV opgewekte energie langdurig op te slaan.

 
 views 

SmartSolar installatie verdeelt stroom flexibel onder VVe-bewoners

De SmartSolar installatie van het wooncomplex van VvE Ouderijn 2 in hartje Utrecht verdeeld de opgewekte groene stroom van 140 zonnepanelen over de bewoners die deelnamen aan de investering.

 
 views 

Ad van Wijk is de waterstofambassadeur voor de noordelijke New Energy Coalition

Ad van Wijk gaat zich twee dagen per week inzetten voor de New Energie Coalition met als doel de positie van Noord-Nederland als de waterstofregio te behouden en verder te versterken.

 
 views 

Lingestroom gaat zonnestroom leveren van grootste drijvende zonnepark in de EU

Lingestroom is een Nijmeegse energiecoöperatie die met de oplevering van het grootste Europese drijvende zonnepark, giga veel energie gaat leveren aan huishoudens en bedrijven.

 
 views 

Vangrails langs de snelwegen leveren zonenergie

Vangrails langs de snelwegen transformeren naar groene energiebronnen. In Heerhugowaard (NH) wordt een pilot uitgevoerd waarin flexibele zonnecellen aangebracht zijn op een dubbele vangrail.

 
 views 

Overijssel start fabriek voor grootschalige renovatie van huizen

Overijssel wil dat bestaande huizen sneller en goedkoper energieneutraal gemaakt worden. Daarvoor start de provincie een fabriek die 'renovatiepakketten' gaat ontwikkelen waarin prefab pakketten gemaakt worden waarmee een woning in één keer energieneutraal kunnen worden gemaakt.

 
 views 

Best 48 nul-op-de-meter appartementen gerealiseerd in Best

In Best staan 2 nieuwe appartementenblokken die hun elektriciteit van zonenergie en de warmte van WKO's krijgen. De combinatie met de WKO installatie maakt dat de appartementen gasloos zijn en bijdragen aan de CO2 doelstellingen voor 2050. 

 
 views 

Moleculen of Elektronen? 10 redenen om ons nog eens achter de oren te krabben over Waterstof

In de energietransitie heerst een stammenstrijd tussen moleculen versus elektronen complex. Thijs ten Brinck geeft 10 redenen waarom het wat hem betreft verstandig is om met mate, alleen daar waar het eigenlijk niet anders kan, waterstof in te zetten.

 
 views 

Avantium pilotfabriek voor industriële suikers is gereed voor productie

De pilotfabriek voor industriële suikers van Avantium is in bedrijf. Met de nieuwe bioraffinaderij in Delfzijl is een investering gemoeid van circa € 100 mln. Consortiumpartners zijn Avantium, AkzoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer.  

 
 views 

TenneT rekentool geeft inzicht in rentabiliteit grootschalige opslag

TenneT heeft een rekentool laten ontwikkelen en vrijgegeven waarmee berekend kan worden of er een business case is voor grootschalige batterijopslag van groene energie.

 
 views 

Uitkomsten van de klimaattafels in het Klimaatakkoord

Maanden zijn de deelnemers aan de klimaattafels bezig geweest om op hun thema de CO2 te laten dalen met 49% in 2030 en in 2050 95%. Dit zijn de uitkomsten.

 
 views 

De kansen van waterstof

Over waterstof is veel discussie. Ad van Wijk, professor aan de TU Delft en expert op het gebied van waterstof geeft helderheid over de kansen van waterstof.

 
 views 

Overstappen van gas naar all electric, wat komt er bij kijken?

Waar moet je aan denken als je wilt overstappen van gas naar elektrisch? En wat kost het? De Energiekaart zet de mogelijkheden voor huis- en gebouwbezitters op een rij.

 
 views 

Huishoudens en bedrijven: vernieuwde subsidieregeling voor groene energie

Huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken, krijgen vanaf 2020 te maken met een vernieuwde subsidieregeling. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemiddelde terugverdientijd van gemaakte investeringen uitkomt op ongeveer zeven jaar.

 
 views 

Ollegren: 90 miljoen voor aardgasvrije wijken

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft in een brief gemeenten uitgenodigd voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma Aardgasvrije Wijken. In 2018 is voor zogeheten proeftuinen 90 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat gemeenten dit jaar al kunnen starten.

 
 views 

EnspireME megabatterij in gebruik genomen

De grootste batterij van Europa, EnspireME, is klaar om reservecapaciteit te leveren aan het EU-elektriciteitsnet. De batterij heeft een capaciteit van 48 MWh en staat in Noord Duitsland. Eneco en Mitsubishi hebben de batterij deze week officieel in gebruik genomen.

 
 views 

Is dit de heilige graal? Waterstof in poedervorm

Heeft deze Nederlandse onderzoeker de heilige graal gevonden? Het paperclip momentje? De Nederlandse uitvinder en wetenschapper Gerard Lugtigheid is ervan overtuigd een heel belangrijke uitvinding te hebben gedaan voor het gebruik van waterstof als brandstof: waterstof in poedervorm.

 
 views 

Windpark Krammer goed voor 23 miljoen!

Het windpark Krammer haalde ruim 23 miljoen toegezegde obligaties op. Ruim dertien miljoen meer dan het streefbedrag van tien miljoen euro.

 
 views 

Meer computerkracht nodig voor netbalans

TenneT gaat investeren in meer computerkracht om de netbalans te bewaken. Sensoren op Volkswagens en investeringen in de kwaliteit van weersvoorspellende software moeten de netbalans ook in de toekomst kunnen blijven garanderen.

 
 views 

ElaadNL opent testlab voor onderzoek laden elektrische auto’s

het nieuwe testlab van ElaadNL in Arnhem. Op de testlocatie zijn alle verschillende types laadpalen die in Nederland gebruikt worden, beschikbaar voor tests met elektrische auto’s.

 
 views 

Laadproef E-laden door de gemeente Den Haag

Een laadproef uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag wijst uit dat gebruikers van een elektrische auto door slim, sociaal te laden niet alleen geld besparen maar ook meer groene stroom laden.

 
 views 

ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data

ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data

 
 views 

CO2-Prestatieladder of EED?

Bedrijven moeten zich verantwoorden maar gebruik je dan de CO2-Prestatieladder of de EED? Het antwoord is simpel. De EED is eigenlijk niets anders dan eis 3.A.1 en 2.A.3 van de CO2-Prestatieladder. We leggen het even verder aan je uit.

 
 views 

Betalen voor beëindigen gasaansluiting

e hele dag gaat het al over het deltaplan om van het gas af te gaan in de bestaande bouw. Warmtepompen, hybride warmtepompen, infrarood en nog veel meer. En dan spelen er nog andere randvoorwaarden: Betalen voor het beëindigen van je gasaansluiting is er zo een.

 
 views 

Containerbatterij belangrijk in de energietransitie

Rondom containerbatterijen moeten nog heel wat belemmeringen overwonnen worden maar het belang ervan voor het lokale grid neemt toe. Link naar het onderzoek 'haalbaarheid en schaalbaarheid van de buurtbatterij'.

 
 views 

Regelvrije zone voor Zuid-Oost Brabant

De Brainport regio wil een regelvrije / regelarme zone om makkelijker te kunnen experimenteren met nieuwe technologie ter vervanging van de gasinfrastructuur. Een samenwerking van o.a. 21 gemeenten verzoekt hierom in een brief aan de ministeries BZK en EZK.

 
 views 

12,8 Miljoen innovatiesubsidie voor aardgasvrije wijken

Er komt 12,8 miljoen extra innovatiesubsidie beschikbaar voor aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen. Het gaat dan om het ontwikkelen van prototypen van innovatieve producten. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 3 april via de TKI Urban Energy van de Topsector Energie.

 
 views 

Belastingvoordeel bij investering in flexibele energievoorziening

In 2018 komen investeringen in energieopslag en –conversie in aanmerking voor belastingvoordeel. Energiebalancering is opgenomen in de Energie-investeringsregeling (EIA) van RVO.

 
 views 

Tips voor succesvolle multidisciplinaire aanpak

Hier vindt u tien korte, bondige en trefzekere tips voor een succesvolle multidisciplinaire aanpak.

 
 views 

Hoe stimuleer je de deelauto?

Hoe krijg je mensen in de deelauto? De gemeente Utrecht is een van de koplopers van de Nederlandse gemeenten en vol in op elektrisch vervoer en schone energie in combinatie met een schone, gezonde en aantrekkelijke omgeving met groene ruimten. Maar dan moet je mensen wel uit de auto krijgen. Hoe doe je dat?

 
 views 

90 Miljoen voor Aardgasvrije Wijken

90 miljoen voor aardgasvrije wijken. Dat staat in de Programmastart van het Interbestuurlijk Programma van BZK. Voor de wijken die voor 2030 van gas los gaan, moet het alternatief natuurlijk eind 2021 al bekend zijn. Gemeenten krijgen daarbij een regierol.

 
 views 

Fastned snellaadstation 2.0

Fastned heeft een nieuwe generatie snellaadstations onthuld. Bij de nieuwe stations kan geladen worden tot 350 kilowatt, dat is tot 100 keer sneller dan thuis.

 
 views 

België subsidieert thuisbatterijen

België gaat voor zelfvoorzienende huizen. De Vlaamse Energieminister Bart Tommelein heeft bekendgemaakt dat de Vlaamse regering nog voor de zomervakantie in 2018 komt met een subsidieregeling voor thuisbatterijen voor energieopslag in woningen.

 
 views 

Warmtenetten komen op stoom

Warmtenetten krijgen een steeds grotere positie in Nederland. Dat is nodig want meer dan 60% van onze energie gaat op aan warmte. Voor de verwarming van huizen maar vooral ook in de industrie. We lichten een paar mooie voorbeelden uit.

 
 views 

KlimaatAkkoord 2018 moet CO2 reduceren

Het KlimaatAkkoord 2018 kan volgens minister Wiebes zorgen voor een forse reductie op de CO2. De grootste reducties moeten van de industrie en elektriciteitssector komen.

 
 views 

V2B - Kantoorpand ENGIE krijgt stroom via de elektrische auto

In de V2B technologie is de autobatterij verbonden aan de Smart Grid Charger, de energievoorziening van het gebouw en de zonnepanelen en/of opslag en is als systems integrator verantwoordelijk voor het accuraat functioneren van de V2B-technologie. De Smart Grid Charger is van Hitachi en Mitsubishi levert de auto.

 
 views 

17 belemmeringen bij real time energiebesparingsdiensten

Frontier Economics concludeert dat real time uitlezen van slimme meters door energiebesparingsdiensten stuit op zeventien belemmeringen

 
 views 

NS stuit op wettelijke belemmeringen bij hergebruik energie

NS hergebruikt de energie die wordt opgewekt door remmende treinen, maar op sommige stations gaat nog steeds viervijfde van de energie verloren.

Alleen in Apeldoorn zou daarmee al genoeg stroom beschikbaar zijn om 25 elektrische bussen een dag op te laten rijden, berekende Hedghehog Applications.

 
 views 

Netbeheer Nederland over 'het Net van de Toekomst'

Netbeheer Nederland onderzocht hoe het Net van de Toekomst eruit zou kunnen komen zien. De brancheorganisatie van Netbeheerders wil handvatten geven met de restrictie dat niemand 30 jaar vooruit kan kijken maar ... zegt de Netbeheerder

 
 views 

Eerste zoneiland op de Noordzee

Over drie jaar moet het eerste zoneiland op de Noordzee, elektriciteit leveren aan het vasteland. Dit eerste drijvende zonnepark in de wereld wordt ontwikkeld door ECN, TNO, Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN), TAQA, Oceans of Energy, Universiteit Utrecht.

 
 views 

Wordt waterstof het nieuwe gas?

Waterstof lijkt de laatste tijd bezig aan een nieuwe opmars als interessant ingredient voor het energiesysteem van de toekomst. Gaan we met waterstof een nieuw tijdperk in als vervanger voor Nederlands gas?

 
 views 

Energieakkoord 2.0 Energietafels

Om het Energieakkoord 2.0 vorm te geven zijn er vier energietafels gestart. Thema 1: Gebouwde omgeving, Thema 2: Industrie, Thema 3: Commercialisatie innovatie, Thema 4: Mobiliteit en transport

 
 views 

Enpuls Energie Flex Challenge

Met de EnergieFlex Challenge daagt Enpuls je uit om met het idee of concept te komen dat de Nederlandse energievoorziening in de toekomst flexibeler kan maken.

 
 views 

Sector elektrisch vervoer groeit in 2 jaar met 40%

De sector voor elektrisch vervoer (EV) groeit door in Nederland. In 2015 en 2016 nam de productie en toegevoegde waarde toe met 40%. Ook het aantal banen steeg tot 3.730 fte eind 2016. Dit blijkt uit onderzoek van de RVO.nl.

 
 views 

Gasloos brengt veel mensen financieel in problemen

Gasloos brengt veel mensen financieel in problemen als je berekent dat isolatie en alternatieven voor warmte al snel tussen de 15.000 en 20.000 euro kosten voor een rijtjshuis. Het brengt grote groepen huishoudens in de financiele problemen.

 
 views 

ZonPV krijgt een boost in 2018

ZonPV staat natuurlijk al geruime tijd op de Nederlandse investeringsagenda. Maar 2018 lijkt nu toch het jaar te worden van zonenergie in ons lage landje.

 
 views 

Als de wet achterblijft hebben koplopers ruimte nodig

Zolang de wet achter blijft, is het zaak te werken met koplopers die intrinsiek gemotiveerd zijn om nieuwbouwwoningen aardgasvrij te maken.

 
 views 

Klimaatwetenschap wordt verfijnder

Klimaatwetenschap: Het klimaat lijkt als een schuifknop op broeikasgassen te reageren - en die schuifknop kan ook weer omlaag.

 
 views 

Belemmeringen die de lokale warmtetransitie vertragen

Voor gemeenten is de lokale warmtetransitie essentieel om de klimaatdoelen te halen. Waar loopt een gemeente tegenaan? Wat stimuleert bedrijven en bewoners?

 
 views 

Pilotregio conferentie sluit af met 5 aanbevelingen

De pilotregio conferentie sloot af met 'het wordt tijd om te kiezen'. Hoe langer we wachten, hoe groter het risico op knelpunten in de uitvoering

 
 views 

ING stopt financieren vervuilers

Bij ING gaan de energiebedrijven met kolen in hun portfolio, in de ban. Nieuwe klanten zouden maximaal nog voor 10% afhankelijk mogen zijn van kolen

 
 views 

UPS bestelt 125 eTrucks van Tesla

UPS heeft 125 elektrische Tesla-trucks besteld. De nieuwe eTruck, genaamd Tesla Semi, moeten ook autonoom 500 - 800 km kunnen rijden

 
 views 

Wiebes neemt institutionele belemmeringen onder de loep

Wiebes gaat zich hard maken om belemmeringen in wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat Nederland de klimaatdoelen haalt.

 
 views 

Havenbedrijf Rotterdam 5e partner North Sea Wind Power Hub

havenbedrijf Rotterdam is sinds eind november de vijfde partner in het North Sea Wind Power Hub-consortium dat een windpark wil bouwen op de Doggersbank.

 
 views 

Routekaart voor waterstof

Deze routekaart voor waterstof is een overzicht van initiatieven, plannen en toepassingen die als groeikernen voor waterstof in Nederland kunnen dienen.

 
 views 

35% Burgerparticipatie in Warmtenet Eeklo (België)

35% Burgerparticipatie via de coöperatie Ecopower, zorgt ervoor dat het warmtenet in Eeklo (België) verder uitgebouwd gaat worden.

 
 views 

Leiden Zuidwest Aardgasvrij

Leiden Zuidwest wordt aardgasvrij. In 2035 moeten de eerste 5 wijken aardgasvrij zijn. En uiteindelijke moet heel Leiden van het gas af zijn in 2050.

 
 views 

Metal Fuels als revolutionaire energieopslag

Metal fuels zou wel eens de energiedrager voor opslag van de toekomst kunnen worden. Team Solid (studenten TU/e) won met het concept Metal Fuels 50.000 euro

 
 views 

Fastned haalt 12,3 miljoen op binnen 10 dagen

Fastned heeft binnen 10 dagen,12,3 miljoen euro opgehaald met het uitgeven van obligaties om een Europees netwerk van snellaadstations te kunnen bouwen.

 
 views 

Loket voor Belemmeringen

Wordt het geen tijd voor een loket als centraal en onafhankelijk punt voor alle belemmeringen rondom de Energietransitie?

 
 views 

Energy Island Goeree Overflakkee

Energy Island - Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee - moet een proeftuin voor ‘groene’ waterstofprojecten in Nederland worden.

 
 views 

Motivaction Onderzoek: ZON wint Zieltjes

Motivaction onderzoek toont aan dat 72% van de huishoudens bereid is PV te plaatsen, 78% staat positief tegenover een zonneboiler en isolatie wil men ook. 

 
 views 

Wiebes geeft duidelijkheid over terugleversubsidie zonnestroom

Minister Wiebes zorgt ervoor dat zonnepanelen rendabel blijven. Meer duidelijkheid over de terugleversubsidie geeft Wiebes voor de zomer in 2018.

 
 views 

Onderzoek naar het 'Net voor de Toekomst'

Het onderzoek 'Net voor de Toekomst' laat zien hoe de technische uitwerking en de gevolgen voor de energie-infrastructuur afhangen van (politieke) keuzes.

 
 views 

Stadsverwarming en de nieuwe warmtewet

De burger is niet erg enthousiast over stadsverwarming. Zou het schelen als huishoudens keuzevrijheid hebben in de keuze voor de energieleverancier?

 
 views 

Klimaatsatelliet meet haarscherp

Klimaatsatelliet Tropomi meet wereldwijde luchtvervuiling als stikstofdioxide, zwaveldioxide en koolmonoxide in ongekend detail. Wetenschappers enthousiast.

 
 views 

Biobrandstof onder de loep

Biobrandstof inzetten als brandstof voor wegvervoer om Nederland klimaatneutraler te maken is op zijn minst controversieel. NL wil meer, Europa wil minder.

 
 views 

De groene paragraaf in het regeerakkoord

Het regeerakkoord heeft een 'groene' paragraaf. Volgens de media de groenste paragraaf ooit. Wat is er afgesproken en wat kan beter?

 
 views 

Green Deal Bouwlogistiek van start

Via de Green Deal Slimme bouwlogistiek kunnen voertuigbewegingen met 20% beperkt worden dus minder overlast en daarmee ook minder CO2-uitstoot.

 
 views 

Softbank investeert miljarden in Uber

De Japanse Softbank van Masayoshi Son ziet veel in de ontwikkeling van software voor (zelfrijdende) auto's. Daarom nu een miljardendeal met Uber.

 
 views 

Zinkterrein Budel wordt energieleverancier

De zinkfabriek op het Nyrstar terrein in Budel wil transformeren van energieslurper naar energieleverancier en 'living lab'voor de TU/e

 
 views 

VolThera Plug&Play gegarandeerd groene stroom

Met VolThera van AliusEnergy kunnen huiseigenaren volledig in hun energiebehoefte voorzien zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

 
 views 

Solarcentury gaat voor de zon

Solarcentury investeert 1 miljard euro in 1,1 gigawatt zonneparken waarvan een belangrijk deel in Nederland waaronder een park op het Zinkterrein in Budel.

 
 views 

Motie behoud salderingsregeling afgewezen

De motie voor behoud salderingsregeling heeft het niet gehaald. De terugverdiensubsidie zal waarschijnlijk vanaf 2020 worden ingevoerd.

 
 views 

RUG deeltjesversneller draait op zonnepanelen

De deeltjesversneller van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) wordt grotendeels van stroom voorzien door een zonneweide van 1.700 zonnepanelen.

 
 views 

StoreDot ontwikkelt superbatterij voor EV

StoreDot, een Israëlische startup, ontwikkelt een batterij voor elektrische voertuigen die binnen vijf minuten oplaad met een bijna 500 kilometer bereik.

 
 views 

10 puntenplan voor grootschalige energieopslag

In een 10 puntenplan leggen Energy Storage NL, FME en NLingenieurs een gezamenlijke visie over de toekomst van grootschalige energieopslag uit.

 
 views 

Havenbedrijf Rotterdam wil 2 miljoen ton CO2 per jaar in de Noordzee opslaan

Het Havenbedrijf wil 30 miljoen ton CO2 van de industrie uit de haven Rotterdam, gaan afvangen en in lege olie- en gasvelden onder de Noordzee pompen.

 
 views 

Twente filtert CO2 uit de lucht

Het is de Universiteit Twente gelukt om op een efficiënte en goedkope manier CO2 uit de lucht te halen. De teruggewonnen CO2 is o.a. basis voor power to gas 

 
 views 

Klimaatdoelen worden op 3 punten niet gehaald

3 van 5 klimaatdoelen uit Energieakkoord van 2013 worden niet gehaald. Het 6e doel, 25% minder CO2 in 2020, lijkt ook bijna onhaalbaar te worden.

 
 views 

Waterstoftrein test in het Noorden

De Coradia iLint waterstoftrein kan 300 passagiers vervoeren en gaat getest worden in Groningen en Friesland. De trein is ontwikkeld door Alstrom.

 
 views 

Omgevingswet helpt gemeenten om van het gas los te komen

De omgevingswet (2020) moet gemeenten gaan helpen bij hun keuzes om van het gas los te gaan komen. Maar er is schaal nodig om rendabel te kunnen invoeren.

 
 views 

Institutionele belemmeringen Kracht & Licht

Update energieprojecten - De Energiekaart inventariseert institutionele belemmeringen om die vervolgens te kunnen voorleggen aan de betrokken ministeries.

 
 views 

Steeds meer kantoren groen energielabel

Heeft u uw energielabel verbeterd? Dan kunt met dat gehele pakket aan genomen maatregelen in aanmerking komen voor de Energie-investeringsAftrek (EIA)

 
 views 

Smart Design kan enorm besparen

Alliander is bezig met Smart Design (meerdere technieken op één aansluiting) om de maatschappelijke kosten in de hand te houden.

 
 views 

Energiebesparing op gebouwniveau? Het kan met PICO

Gemeenten, woningbouwcorporaties en VVe's gebruiken PICO om te berekenen in welke buurt energiebesparing effectief is of groene energie opgewekt kan worden. 

 
 views 

Londen gaat aantal oplaadpunten verdubbelen

LONDEN: Het aantal oplaadpunten moet eind 2018 verdubbeld zijn tot 1.500. Dat meldde de burgemeester deze week. Met de verdubbeling is een investering van 4,5 miljoen pond gemoeid. 

 
 views 

Goeree Overflakkee krijgt zonnepark

Goeree Overflakkee krijgt een zonnepark met 135.000 zonnepanelen. Het zonnepark heeft een vermogen van 36 tot 40 megawattpiek en wordt gebouwd door Nuon.

 
 views 

FrieslandCampina verkleint distributiefootprint

FrieslandCampina gaat de distributie concentreren in Mappel. Dit zorgt voor een jaarlijkse besparing van 1,5 miljoen transportkilometers

 
 views 

Wat is het verschil tussen biogas en groen gas?

Groen gas en biogas worden als begrippen vaak door elkaar gebruikt, maar zijn niet hetzelfde. In ons gasnet zit alleen groen gas.

 
 views 

Brandstof uit CO2

Brandstof uit CO2? Het lijkt te kunnen. Bijvoorbeeld Bio-ethanol. Onderzoeken hebben positieve resultaten voor fuels en chemie

 
 views 

Sympower perfectioneert netbalancering

Sympower, de Amsterdamse startup en partner van ENGIE, heeft een miljoen euro opgehaald om de software voor vraagsturing te verfijnen.

 
 views 

Waterstof in poedervorm als game changer voor de industrie

Waterstof in poedervorm: Als de zware industrie waterstof als energiebron kan gebruiken, wordt dat een internationale gamechanger.

 
 views 

IAP eMobility onderzoeksagenda

IAP e-Mobility is een brede coalitie dat tot doel heeft de mobiliteit, de luchtkwaliteit en bereikbaarheid van steden te verbeteren met elektrisch vervoer.

 
 views 

DKTI Transport Financieringsregeling

DKTI Transport is de nieuwe financieringsregeling voor duurzame mobiliteitsprojecten. Bekijk ook de info over EU-financieringsregelingen

 
 views 

Waarmee kan de hoge temperatuur industrie verduurzamen?

Hoge temperatuur industrie zoals de staal, glas, bakstenen, aluminium en kunstmest hebben temperaturen van meer dan 1000 graden nodig. Wat zijn de opties?

 
 views 

Universiteiten testen PV opbrengst

De universiteit Utrecht en TU/e gaan de PV opbrengst testen: het verschil tussen verwachte opbrengst en werkelijke opbrengst van de geïnstalleerde panelen.

 
 views 

KennisHub Institutionele Belemmeringen

De 'KennisHub Institutionele Belemmeringen' stimuleert innovaties en helpt energieprojecten op te schalen om de energietransitie te versnellen.

 
 views 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven, verenigingen en stichtingen hebben recht op fiscaal voordeel volgens de Energie-investeringsaftrek (EIA). Meld binnen 3 maanden bij RVO.

 
 views 

TNO: gastekort eerder dan verwacht

TNO waarschuwt voor gastekort binnen 4 tot 6 jaar als de aardgasproductie nog verder wordt teruggeschroefd en geen nieuwe velden worden gevonden.

 
 views 

Stedin meldt record zonnedaken

Stedin meldt dat er bij het bedrijf in de eerste helft van 2017 een recordaantal zonnepanelen aangemeld zijn: 1.000 nieuwe zonnedaken per maand. 

 
 views 

Toplanden Elektrische Voertuigen

In het lijstje Toplanden van elektrische voertuigen staat Nederland op de 2e plaats. Met 750.000 verkochte voertuigen wereldwijd, was 2016 een recordjaar. 

 
 views 

Innovatiefonds Zuid-Holland

Het Innovatiefonds Zuid-Holland stelt 35 miljoen beschikbaar voor energie-innovaties. Dat maakte de Provincie Zuid-Holland bekend. 

 
 views 

Eerste Elektrische Busjes

Eindelijk verschijnen de eerste elektrische busjes op de markt. Zowel voor personenvervoer als de distributie van goederen. Met onverwachte concurrentie!

 
 views 

Elektrisch Vervoer populair

Elektrische auto's worden populair. Steden als Rotterdam, Den Haag en Amersfoort verwacht binnen een paar jaar een verdubbeling van het aantal E-cars.

 
 views 

Schultz: weinig belangstelling Lage Temp tapwater

Volgens minister Schultz van Haegen is er geen belangstelling om pilotprojecten te starten met Lage Temp tapwater. Leveranciers maken geen gebruik subsidie

 
 views 

KoelVries Industrie drukt de kosten met flex energie

De KoelVries Industrie heeft ontdekt dat flexibele tarieven tot fors lagere energiekosten kunnen leiden. Met demand respons zorgen ze voor netbalans

 
 views 

Crowdfunding actie voor Energieleverancier Eneco

Greencrowd is een crowdfunding actie om Eneco over te nemen. Samen met REScoop hopen ze de benodigde 3 miljard bij elkaar te brengen.

 
 views 

Denemarken: Autobatterij levert geld op

In Denemarken verdienen eigenaren van een elektrische auto jaarlijks circa 1300 euro door de autobatterij stroom terug te laten leveren aan het Net

 
 views 

Blok verplicht kantoren tot energie besparen

Minister Stef Blok verplicht kantoren tot maatregelen die energie besparen. Vanaf 2023 mogen kantoren met een D t/m G-label niet meer gebruikt worden.

 
 views 

Ameland wordt koploper

Ameland wordt een grote energieproeftuin. Ameland is zelfstandig op het gebied van elektriciteit en wil dat nu ook mbt de warmtevoorziening

 
 views 

Leiden komt van het gas los

Leiden gaat van het gas los. Woningen in 6 wijken zullen vanaf 2019 o.a. worden verwarmd door restwarmte uit de Rotterdamse haven en andere warmtebronnen

 
 views 

AmerCentrale BioCentrale?

RWE, eigenaar van de Amercentrale, wil in september al 30% steenkool vervangen door zaagsel en dit percentage uitbreiden naar 50% aan het einde van 2017.

 
 views 

Avantium vestigt bioraffinaderij in Delfzijl

Avantium, gaat een nieuwe bioraffinaderij bouwen op Chemie Park Delfzijl. Daarvoor gaat het bedrijf de samenwerking aan met AkzoNobel.

 
 views 

Zware industrie grootste struikelblok

De zware industrie - zoals Tata Steel - is het grootste struikelblok voor de Energietransitie. Voor staalproductie is ten minste 1.500 graden nodig.

 
 views 

Luchtvaart blijft buiten schot

De luchtvaart viel buiten de Parijs-onderhandelingen. De reden hiervan is, dat er nog geen echte alternatieven zijn voor kerosine.

 
 views 

Belastingaanpassing Warmtenetten

Belastingaanpassing belastingwet duurzame warmte. Biowarmte en geothermie krijgen daarmee dezelfde voordelen als restwarmte en warmte uit wkk.

 
 views 

DONG wint tender Borssele offshore windpark

DONG Energy wint de openbare aanbesteding voor de eerste twee windparken op zee in Borssele. 1400 MW zeewind wordt aangesloten op het hoogspanningsnet.

 
 views 

Eerste VDL stadsbus op Mierenzuur

Eerste VDL stadsbus op Mierenzuur. Mierenzuur is bij kamertemperatuur vloeibaar en hoeft niet onder hoge druk te worden opgeslagen, zoals waterstof.

 
 views 

1e Nederlandse windpark met energieopslag

Windpark Giessenwind is het eerste project van Nederland dat windenergie en energieopslag combineert. Het systeem is in mei 2017 opgeleverd.

 
 views 

Aardgasvrije wijken - met perspectief en leiderschap

Aardgasvrije wijken. ‘Ik zie het mensen met geld nog wel doen, maar wat voor ‘Jan met de pet’? Hoe kan die de transitie maken, gegarandeerd door de markt?

 
 views 

Hoe CO2-neutraal kunnen kolencentrales worden?

De oude kolencentrales zijn gesloten. Kunnen de nieuwere kolencentrales CO-2 neutraler gaan draaien? De stand van zaken rondom CCS en CCS2.

 
 views 

Berenschot: inzichten energietransitie

Berenschot inzichten over het verloop van de Energietransitie tot dusver. De belangrijkste conclusie: Snelheid en volledigheid gaan niet altijd samen

 
 views 

Nederlanders willen 'Echte' Groene Stroom

Nederlanders willen 'Echte' Groene Stroom. Maar hoe zit het met die certificaten uit Noorwegen en IJsland? Conclusie: Opletten geblazen.

 
 views 

Breda heeft grootste ZonneWIJde van Nederland

Met 6.904 zonnepanelen en een capaciteit van 1.600 megawattuur is de ZonneWIJde het grootste publieke zonnepanelenveld van Nederland.

 
 views 

Terugblik seminar ‘Energietransitie: de basis op orde?

Terugblik seminar ‘Energietransitie: de basis op orde?' Wat zou Nederland moeten doen om het energiesysteem succesvol te transformeren naar het 2050 doelen?

 
 views 

Effectieve Innovatie: Push & Pull

Om innovaties in de energiesector echt vlot te trekken zijn Pull instrumenten nodig zoals knellende regels en hoge prijzen nodig concludeert CE Delft

 
 views 

Woensdrecht circulair in 2035

Woensdrecht (NB) heeft de ambitie om in 2035 volledig circulair te zijn: hernieuwbare energie, afval wordt hergebruikt en de mobiliteit wordt duurzaam.

 
 views 

Resultaten Warmtenetten in Nederland

De resultaten van de Nuon Warmtenetten in Nederland zijn bekend. De focus ligt op haar grote warmtenetten. De resultaten zijn gevalideerd door TNO.

 
 views 

Belemmeringen Elektrische Mobiliteit

Terugblik op de workshop 'Belemmeringen Elektrische Mobiliteit' met concrete institutionele belemmeringen 'Vrije keuze energieleverancier op de laadpaal'.

 
 views 

Concreet pakket maatregelen CO2-reductie industrie

Volgens VEMW-voorzitter Gertjan Lankhorst heeft de industrie een concreet plan om de CO2-emissies te reduceren tot 95% in 2050.

 
 views 

Kippenmest als energiebron

CE Delft concludeert dat de productie van elektriciteit, voor het milieu de meest aantrekkelijke manier is om kippenmest te verwerken.

 
 views 

Megabatterij voor netbalans

De megabatterij van V-Storage draait. De batterij met een capaciteit van 1MW/1.3MWh levert een bijdrage aan de netbalans van TenneT.

 
 views 

Grootste SmartGrid in Rotterdam

Rotterdam legt met aansluitingen voor 20.000 huishoudens en bedrijven een immens SmartGrid project aan in Merwe Vierhavens.

 
 views 

Visie op warmte nodig

Er is een integrale visie op duurzame warmtevoorziening nodig, concludeert DNV GL na een onderzoek op de kansen voor warmtenetten in Nederland.

 
 views 

Daimler bouwt batterijfabriek

Daimler bouwt de grootste, meest moderne batterijfabriek ter wereld in Kamenz, Duitsland. In 2018 moeten de eerste batterijen geproduceerd worden.

 
 views 

Made in Holland zonnepanelen

We kijken uit naar de productie van 'Made in Holland' zonnepanelen. Het Friese bedrijf Powerfield gaat in Groningen een fabriek bouwen

 
 views 

EU emissies 4.5% lager in 2016

Een EU analyse toont aan dat emissies in 2016 daalden met 4,5%, vooral dankzij een enorme omschakeling van steenkoolopwekking naar gasopwekking.

 
 views 

Wat is de onbalansmarkt?

De onbalansmarkt ofwel APX is de dagmarkt voor energie. Nederland, België en Frankrijk zijn sinds januari 2007 op de APX aan elkaar gekoppeld

 
 views 

Wat doet een Aggregator?

Aggregator is een opkomende dienst die zorgt energiekostenbesparing en flexibele afname/invoeding op het net en daarbij bijdraagt aan een betere netbalans.

 
 views 

Wat doet een energiemaatschappij?

De energiemaatschappij is de leverancier - en soms ook producent - van energie (elektriciteit, warmte, gas). Leveranciers kun je kiezen, netbeheerder niet

 
 views 

EMS bespaart 2,75% energie voor gemeenten

Met EMS wordt data van energiemeters geautomatiseerd ingelezen, waardoor monitoring en analyse van actueel verbruik kan leiden tot flinke energiebesparing

 
 views 

Wat is salderen en waar moet je op letten?

Salderen betekent dat de energieleverancier de teruggeleverde energie mag aftrekken van zijn eigen gebruik. Waar moet je nog meer op letten?

 
 views 

Wat maakt de slimme meter allemaal mogelijk?

De slimme meter registreert het energieverbruik van huishoudens (kleinverbruikers) en bedrijven/organisaties (grootverbruikers). Wat kun je nog meer mee?

 
 views 

Wat doet een netbeheerder?

De Netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de netten. Hij is eigenaar van de netten en zorgt voor energietransport

 
 views 

TKi North Sea Energy gestart

De TKi North Sea Energy heeft een budget van 1 miljoen en heeft als doel om slimme koppelingen te leggen tussen windenergie op zee en gas infrastructuren.

 
 views 

Eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen

Het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen komt langs de N470 in Pijnacker-Nootdorp. Jaarlijks kan het geluidsscherm 30 mwh opleveren.

 
 views 

Stichting BE+ gaat 250 bedrijventerreinen verduurzamen

De Stichting BE+ (Bedrijventerreinen Energiepositief) maakt zich sterk voor het energiepositief maken van 250 bedrijventerreinen in Nederland.

 
 views 

Joblift: Zonne-energie is banenmotor

Volgens Joblift, een website voor het zoeken van een baan, is zonenergie de banenmotor van Nederland met 3.262 vacatures in 2016.

 
 views 

Gemini Windpark operationeel

Windpark Gemini, het voorlopig grootste windpark op zee van Nederland, wordt vandaag geopend. Een miljardenproject en een doorbraak voor de energiewinning.

 
 views 

Subsidietenders H2, CCS en DEI

RVO stelt drie subsidietenders open vanaf 1 juli 2017: Waterstof, Carbon Capture Utilisations and Storage, Demonstratie Energie-Innovatie

 
 views 

TenneT test met Blockchain netbalans

Tennet gaat de blockchain technologie testen voor het opladen van elektrische auto's. 200 klanten onderbreken het opladen bij een dreigend stroomtekort

 
 views 

Fastned laadpalen naar Londen

Fastnet maakte bekend dat hun snellaadstations in Londen aangesloten gaan worden. Fastnet wil in heel Europa een netwerk van snellaadstations realiseren.

 
 views 

SEEH subsidie voor huisisolatie is succes

Van de SEEH, de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis, wordt massaal gebruik gemaakt. De pot voor eigenaar-bewoners is binnen enkele weken op.

 
 views 

3D weergave ondergrondse kabels en leidingen

Vanaf donderdag 13 april zijn in drie Nederlandse steden 3D straattekeningen te zien van de kabels en leidingen die onder de grond liggen.

 
 views 

Zonenergie stroomt door onze gasleidingen

Zonenergie wordt vloeibaar gas. Gasunie is van plan om met de stroom van 5000 zonnepanelen waterstofgas te gaan produceren', kopt Gazprom-energy.nl op 13 april.

 
 views 

Ondergrondse gelijkstroom of 380 hoogspanning?

Gelijkstroom wordt Europees gezien steeds belangrijker. Kun je met ondergrondse gelijkstroom de 380 hoogspanningskabels vervangen?

 
 views 

Tesla zonnepanelen voor vooroorlogse huizen

Voor onopvallende zonnepanelen op je vooroorlogse huis of monumentenpand, komt Tesla binnenkort ook met zijn 'Tuscan Glass Solar Roof'.

 
 views 

Eneco bouwt 50 MWh batterij

Eneco en Mitsubishi bouwen een 50 MWh batterij tegen de Deense grens, voor de stroopopvang van Duitse en Deense windparken op Zee.

 
 views 

Industrieakkoord energieprestaties

Minister Kamp heeft een industrieakkoord energiebesparing afgesproken. De Nederlandse industrie gaat 9 petajoule besparen: 5% van het NL energieverbruik.

 
 views 

Minder kosten windpark op zee via waterdruk

Antonio Jarquin Laguna introduceert het concept om de windenergie op zee eerst om te zetten in waterdruk. Dit verlaagt de kosten met redelijke opbrengsten

 
 views 

EasyEnergy gaat stroom leveren

EasyEnergy, schut de markt van energieleveranciers flink op. Vanaf maart kunnen huishoudens stroom via EasyEnergy afnemen tegen flexibele prijzen.

 
 views 

Rijsenhout krijgt buurtbatterij

In Rijsenhout ontvangen bewoners binnenkort eigen opgewekte zonne-energie via een buurtbatterij: een project van coöperatie Tegenstroom en Liander.

 
 views 

Liander zoekt slimme oplossingen

Liander zoekt slimme oplossingen om stroom te blijven garanderen voor het gebied ten noorden van Nijmegen. Proeftuin voor slimme flex concepten.

 
 views 

EarthHour zaterdag, lichten uit!

Zaterdagavond vanaf 20.30 uur is het weer EarthHour. Een bijzonder en wereldwijd spektakel waarin de Aarde geëerd wordt. Dus lichten uit en kaarsjes aan.

 
 views 

Driehoek van PV levert 37% meer energie

Met zonnepanelen die in een driehoek op het dak zijn geïnstalleerd, wekt de Energy Academy Europe in Groningen 37 procent meer energie op.

 
 views 

GasTerra: Groengasproductie moet verbeteren

GasTerra wil dat de groengasproductie snel verbetert en dat er voldoende productiecapaciteit wordt ontwikkeld. GasTerra komt met een plan voor 2017.

 
 views 

PICO: nieuwe tool energietransitie

Vanaf 10 maart 2017 is het energie-informatieportaal van PICO beschikbaar voor alle partijen die actief zijn in de energietransitie.

 
 views 

Klimaatramp dreigt door struisvogelpolitiek

Studenten van de TU Delft spraken hun grote zorgen uit over de huidige struisvogelpolitiek van politici waardoor er een klimaatramp dreigt.

 
 views 

Energietrends 2015 - 2030

CE Delft maakte een rapport: Energietrends 2015 - 2030 dat de basis legde voor de verdeling van energie-hoofdcategorieën in de Energieagenda 2016.

 
 views 

Drijvend zonnepark voor Drenthe

Een drijvend zonnepark gaat stroom opwekken in een meertje in Drenthe. Het park moet zo'n 23 MegaWattPiek gaan opbrengen.

 
 views 

Subsidie HER verlengd tot 2030

De HER (Hernieuwbare Energieprojecten) subsidieregeling is verlengd tot 2030 met 100 miljoen euro voor innovaties die op langere termijn kosten besparen.

 
 views 

Warmtetafel terugblik

De Warmtetafel zorgt voor een afwegingskader waarin het grootschalig opzetten van warmtenetten mogelijk wordt die leidt tot een nieuwe warmtewet.

 
 views 

Wat betekent de ratificatie ‘Parijs’ voor gemeenten?

De regering ratificeerde het Klimaatakkoord van Parijs. Dus gaan we voor minimaal 43% CO2 reductie in 2023. Wat betekent dat voor de Nederlandse gemeenten?

 
 views 

Proeftuinen willen opschalen maar hoe?

Urban Energy evalueerde 12 smart grid pilotprojecten. Hoe kunnen deze projecten opgeschaald worden in Nederland waardoor we de energietransitie versnellen?

 
 views 

Annie Krist nieuwe CEO GasTerra

Annie Krist volgt op 1 april 2017, Gertjan Lankhorst op als nieuwe CEO van GasTerra.
Krist is nu algemeen directeur van Gasunie Transport Services (GTS).

 
 views 

2000 hectare drijvende zonneplants

In 2023, 2.000 hectare aan drijvende zonneplants. Drijvende zonneplants leveren meer stroom vanwege weerkaatsend zonlicht en gekoelde panelen.

 
 views 

Stanford ontwikkelt batterij met urine

Stanford engineers ontwikkelden een goedkope batterij voor het opslaan van hernieuwbare energie, gebruik makend van urine.

 
 views 

Energiekringloop sportcentra sluit

De energiekringloop van sportcentra wordt steeds beter gesloten. Hallen worden volgelegd met PV en restwarmte wordt hergebruikt

 
 views 

Zweden subsidieert thuisbatterijen met 60%

Zweden wil in 2040 volledig over zijn op hernieuwbare energie. Om dat te kunnen waarmaken is het land gestart met een subsidieregeling voor thuisbatterijen.

 
 views 

Vattenfall gaat elektrisch rijden

Vattenfall schakelt over op elektrisch. Binnen 5 jaar worden alle 3.500 auto's, vrachtwagens en busjes vervangen door elektrische voertuigen.

 
 views 

Berenschot: 7 kansen voor succesvolle energietransitie

Berenschot onderzoek naar kansen energietransitie. Nr. 1: CO2-neutraal goed mogelijk met CO2-afvang maar 80 belemmerende regels en evenzovele hinderpalen

 
 views 

Landenstudies energietransitie

Technopolis Group heeft landenstudies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk.

 
 views 

ElaadNL versnelt smart charging

ElaadNL wil smart charging versnellen. Daarvoor hebben ze een ambitieuze onderzoeksagenda elektrisch vervoer opgesteld. Research / duurzame mobiliteit

 
 views 

GreenBattery vervangt dieselgenerator

Kan de GreenBattery dieselgeneratoren op festivals en bouwplaatsen vervangen? Volgens Nuon en GreenBattery is de batterijcapaciteit voldoende.

 
 views 

Overzicht Nederlandse Windparken

Overzicht grote Nederlandse windparken op land en op zee. De projecten vallen allemaal onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

 
 views 

Overzicht Grote Gasprojecten

Wil je weten welke grote gasprojecten er in Nederland gaande zijn? Dan hebben we nu een behoorlijk volledige lijst via het ministerie van EZ.

 
 views 

Overzicht Hoogspanning projecten

Wil je weten welke grote hoogspanning projecten er in Nederland gaande zijn? Dan hebben we nu een behoorlijk volledige lijst via het ministerie van EZ.

 
 views 

Overzicht CO2 projecten

Wil je weten welke grote CO2 projecten er in Nederland gaande zijn? Dat valt tegen als we de volledige lijst van het ministerie van EZ doorkijken.

 
 views 

Industrie: Groen is poen

Industrie: Groen is poen. Niet alleen vanwege de winst voor het milieu. Er liggen gewoon heel veel kansen en het levert nu al tienduizenden banen op.

 
 views 

Hoe betrouwbaar is ons Net?

Met de grote stroomstoring in Amsterdam en omgeving nog vers in ons geheugen is de vraag hoe betrouwbaar ons elektriciteitsnet is?

 
 views 

Arena slaat energie op met autobatterijen

Amsterdam Arena gaat gebruikte Nissan Leaf lithium-ionbatterijen gebruiken om de groene energie van de 4.200 zonnepanelen op het dak op te slaan.

 
 views 

Kapotte kabels miljoenen strop windparken op zee

Kapotte kabels zorgen voor honderden miljoenen schade per jaar bij de aanleg van windparken op zee. Grote stijging aantal claims in offshore wind

 
 views 

Zonnepark Goes voor 1000 huishoudens

In Goes wordt door Delta en de gemeente een nieuw zonnepark ontwikkeld dat 1000 huishoudens van groene stroom moet kunnen voorzien.

 
 views 

Zonneboilers 50% meer subsidie

Zonneboilers krijgen fors vanaf 2017 meer ISDE-subsidie. Dat maakte minister Kamp bekend. De subsidie is beschikbaar voor particulieren en bedrijven.

 
 views 

Delta moet Enduris verkopen

Delta zette op 19 december haar dochter Enduris in de etalage, een paar dagen nadat de rijksoverheid meldde dat ze geen financiële steun konden bieden.

 
 views 

Dwingen of faciliteren?

Dwingen of faciliteren? Tijdens het Energiepodium werd het kabinet verweten te weinig te doen voor groene energie en CO2 reductie.

 
 views 

Borssele 2 'maar' 300 miljoen subsidie

Borssele 2 'maar' 300 miljoen subsidie ipv 5 miljard. Dat scheelt enorm. Het windpark gaat stroom leveren voor zo'n 1 miljoen huishoudens.

 
 views 

Eindhoven wordt steeds schoner

Sinds dit weekend rijden er 43 extra lange elektrische bussen in Eindhoven en Helmond. De bussen zijn ontwikkeld door VDL.

 
 views 

Liander stopt met gasaansluitingen huizen

Zodra de wet daar ruimte voor geeft stopt Liander met het aansluiten van nieuwe woningen op het aardgasnet. Dat zegt Daan Schut, directeur bij Liander.

 
 views 

EZ Energieagenda naar 2050

EZ Energieagenda naar 2050. Op 7 december kwam het Kabinet de Energieagenda: een schets van de route naar CO2-arme energievoorziening in 2050.

 
 views 

Nationale klimaatadaptatiestrategie

De Nationale klimaatadaptatiestrategie is vastgesteld door het Kabinet. Nodig want de gevolgen van de klimaatopwarming zijn regelmatig zichtbaar.

 
 views 

Aardwarmtecentrale verwarmt Groningen en Leeuwarden

De Aardwarmtecentrale gaat de steden Groningen en Leeuwarden verwarmen. In 2018, worden de eerste 3.600 huizen in Groningen verwarmd met aardwarmte.

 
 views 

Havenbedrijf Rotterdam verkleint CO2 footprint

Havenbedrijf Rotterdam wil de CO2 footprint fors reduceren. Fossiele brandstoffen uitfaseren en CO2 afvangen. Directeur Castelein doet hiervoor voorstellen.

 
 views 

Herman stroomsturing vraag & aanbod

Herman breidt uit: stroomsturing vraag & aanbod- Binnen het TKI project gaan we experimenteren met het aansturen van boilers/warmtepompen en accu's.

 
 views 

Shell zoekt dialoog met samenleving

Shell zoekt de dialoog met de samenleving volgens Van Beurden in een interview met het FD. 'Een toekomst zonder olie en gas is voorlopig niet realistisch'

 
 views 

Solar WarmteBatterij veelbelovend

Een WarmteBatterij die Zon-energie opslaat gedurende de winter, zou aardgas kunnen gaan vervangen. De verwachtingen zijn hooggespannen.

 
 views 

Industrie verplicht tot Energiebesparing

De industrie ontkomt er niet meer aan als het aan minister Kamp ligt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij bedrijven en industrie wil verplichten om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn.

 
 views 

App voor realtime energieopwek

Met de App energieopwek is op ieder moment van de dag te zien hoeveel hernieuwbare energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd.

 
 views 

#BRIGHTMINDSCHALLENGE daagt je uit

#BRIGHTMINDSCHALLENGE moedigt wetenschappers aan met 100-procent-hernieuwbare-energie-innovaties te komen. De winnaars krijgen flink veel steun

 
 views 

Watersysteem als energiebuffer

De Energiecoalitie verwacht dat het watersysteem als energiebuffer kan uitgroeien tot de derde grote energiebron in Nederland. Naast wind- en zonenergie.

 
 views 

CO2 overschrijdt grens 400

De CO2 concentratie zit nu boven de 400 deeltjes per miljoen. De wereld heeft een grens overschreden.Gelukkig is er ook goed nieuws. CO2 wordt Ethanol.

 
 views 

Belemmeringen Energieopslag in NL

Volgens het platform Energy Storage NL zijn er drie belangrijke belemmeringen die grootschalige energieopslag in de weg zitten.

 
 views 

Kabinet helpt Delta

Het kabinet is bereid energiebedrijf Delta te helpen. Dat stelde minister Dijsselbloem van Financiën woensdag 12 oktober 2016 in de Tweede Kamer.

 
 views 

Thialf vriest met zon

Thialf vriest met zon. De 5000 zonnepanelen op het dak van het complex - goed voor 1,35 Megawatt - gaan een energiereductie opleveren van 50%.

 
 views 

Industrie kan all-electric

Industrie kan naar all-electric. Industriële productieprocessen kunnen kleinschaliger worden ingericht en flexibel overstappen op een andere grondstof.

 
 views 

Engie sluit 4 gascentrales

Engie sluit op 1 januari 2 van de 5 gasgestookte Eemscentrales definitief. Begin 2018 worden nog twee centrales stilgelegd.in Nederland.

 
 views 

Tocardo haalt € 850.000 op

Tocardo haalde binnen één dag € 850.000 op voor nieuwe getijdencentrales zoals de Oosterschelde. Tocardo gebruikt het geld voor nieuwe projecten.

 
 views 

Netbeheer NL: dossier Energietrends 2016

Energietrends - Prof. dr. W. Turkenburg heeft een nieuwe analyse gemaakt van de energiebesparing. Conclusie: Nederland bespaart 2% per jaar sinds 1980.

 
 views 

Industrie bespaart (fors) op CO2

De Industrie bespaart steeds meer op hun CO2- footprint. Isoleren, LED TL's, restwarmte opnieuw inzetten, intelligente monitoring en energieopslag. Het is zo maar een rijtje van meer of minder innovatieve technologieën waarmee de industrie fors bespaart.

 
 views 

Sportclubs verspillen energie

Sportclubs verspillen ongemerkt veel energie. Maurice de Hond voerde een onderzoek uit voor de derde editie van de Nuon Club Competitie.

 
 views 

Cijfers elektrisch vervoer t/m augustus 2016

Elke maand publiceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de cijfers elektrisch vervoer.

 
 views 

Nieuwe verdienmodellen energieopslag

Nieuwe verdienmodellen voor energieopslag dienen zich aan. Is energieopslag voor huiseigenaren en klein zakelijk gebruik nu nog niet rendabel. Dat verandert als de salderingsregeling wordt aangepast.

 
 views 

Championafval wordt warmtecentrale

Championafval wordt warmtecentrale. 20.000 ton championafval levert jaarlijks een besparing op van 3,5 tot 4,5 miljoen kuub aardgas

 
 views 

Energietrends 2016: Nederlandse energievoorziening in cijfers

Energietrends biedt informatie over energiegebruik door consumenten en bedrijven, geeft inzage in de internationale energiehandel en –productie en biedt inzicht in de ontwikkelingen van de energienetten.

 
 views 

100 miljoen voor energiebesparing

100 miljoen voor energiebesparing. Vanaf 15/9 kunnen eigenaar-bewoners en VvE’s subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

 
 views 

Eon is 100% groen

Energiebedrijf Eon is in een klap groen geworden. Eon heeft de fossiele onderdelen afgesplitst van de hernieuwbare energiebronnen

 
 views 

10 Zon showcase projecten

Zon gebruind en weer helemaal opgeladen verzamelde de Energiekaart tien showcase projecten waarin Zon de hoofdrol speelt.

 
 views 

Zon geeft scholen licht

Honderden panelen dekken de elektriciteitsbehoefte van twee scholen in Groenlo en Zwolle. Besparingen met de Zon, komen ten goede aan het onderwijs.

 
 views 

Onderzoek opslag zonenergie in chemische bindingen

NWO verdeelt 4,2 miljoen euro onder 8 publiek-private consortia via het Solar to Products programma. Hiermee kunnen zij aan de slag met onderzoek naar het opslaan van zonenergie in chemische bindingen.

 
 views 

Aanbesteding 3 zonneparken

RoyalHaskoning DHV is gestart met het uitzetten van de aanbesteding voor drie zonneparken in Friesland. Meedingen? De uiterste termijn voor inschrijving van de aanbesteding is 30 september vóór 12.00 uur.

 
 views 

CBS: 2015 steeg CO2-uitstoot 5%

Alle goede voornemens ten spijt: Het CBS onderzocht de Nederlandse CO2-uitstoot en kwam met een teleurstellend maar niet onverwacht bericht. In 2015 hebben we als land +5% emissie extra uitgestoten ten opzichte van 2014!

 
 views 

INVADE onderzoekt E-auto in flexibel energiesysteem

INVADE (EU-project) onderzoekt hoe de elektrische auto kan bijdragen aan het betrouwbaar houden van het elektriciteitsnet door slim in te spelen op vraag en aanbod in de duurzame energiemarkt.

 
 views 

Zweden koploper CO2 reductie

Zweden slaagde erin om een fenomenale bezuiniging te realiseren: 54,5% tussen 1990 en 2014. Dat tonen de nieuwe cijfers van de Schotse regering aan.

 
 views 

ProRail naar CO2 neutraal

ProRail wil in 2020 30% minder energie verbruiken ten opzichte van 2005 en de CO2-afdruk van het spoor nog verder verlagen. Het energieverbruik moet in 2020 bovendien 100% groen zijn.

 
 views 

Mét Huurders naar Nul-op-de-Meter

Huurders denken actief mee hoe hun woningen gerenoveerd moeten worden naar een Nul-op-de-Meter (NOM) huis. Corporatie Woonborg in Roden gaf de de huurders een adviserende en meedenkende rol om samen tot het beste resultaat te kunnen komen.

 
 views 

TenneT start 4 pilots

4 pilots van TenneT om inzicht te krijgen in beperkingen van de huidige eisen en hoe de systemen toekomstbestendig worden en primaire reserves.

 
 views 

Alliander - ruim 1 miljoen slimme meters

Alliander investeerde het eerste half jaar van 2016, 53 miljoen euro in ‘de grootschalige aanbieding van de slimme meter’ aan 201.000 klanten.

 
 views 

Greenpeace complimenteert Gelderland

Greenpeace complimenteert Gelderland. 18 gemeenten stappen in 2018 volledig over op lokale hernieuwbare stroom. De overige 36 willen dit voorbeeld volgen.

 
 views 

V-Storage gebruikt oude busbatterijen

V-Storage - een joint venture tussen Scholt Energy Control en de VDL groep - gaat oude busbatterijen inzetten als energieopslagsysteem.

 
 views 

StroomNet Groningen overbelast

Stroomnet kan zonnepanelen-hausse in Groningen niet aan. Soms slaan de hoofdstoppen door, en juist als de zon volop schijnt schakelen de zonnepanelen zichzelf uit omdat ze hun stroom niet kwijt kunnen.

 
 views 

Nieuwe marktregels voor systeem van de toekomst

Volgens de Overlegtafel zijn - voor het energiesysteem van de toekomst - aanpassingen nodig van afspraken, marktregels, rollen en verantwoordelijkheden

 
 views 

Den Haag subsidieert E-auto

Den Haag subsidieert nieuwe en gebruikte 100% E-auto's voor bedrijven en inwoners. Via de regeling kunnen 100 procent elektrische personenauto’s, bestelauto’s en taxi’s met subsidie worden aangeschaft.

 
 views 

TenneT krijgt 1,19 miljard

De regering reserveert in de periode 2017 - 2020, 1,19 miljard euro voor TenneT om de kredietwaardigheid van de netbeheerder te vergroten.

 
 views 

Industrie wil CO2-opslag

De industrie vroeg vorige week aan het kabinet om ‘onmiddellijk’ aan de slag te gaan met CO2-opslag. Nederland heeft gespecialiseerde industrie en ervaring met ondergrondse opslag van gassen. Nederland kan marktleider worden.

 
 views 

NUON nieuws: accu's voor windenergie

Om te voorkomen dat windenergie verloren gaat, plaatst NUON op het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde 2 batterijen in 2017 en later nog 6 batterijen.

 
 views 

Transitie gebaad bij flexibilisering

De Energie Transitie kan versnellen als de wet- en regelgeving van flexibilisering. Stroom verkopen en congestiemanagement. CE Delft doet aanbevelingen

 
 views 

All Electric Huizen

All Electric huizen zijn de toekomst. Stedins boodschap: 'Het all electric huis gekoppeld aan groene stroom is de nieuwe stip aan de horizon.'

 
 views 

Toolkit met rekenmodellen geeft energietransitie vorm

Afgelopen week heeft Netbeheer Nederland een toolkit gepubliceerd waarin energietransitie rekenmodellen zijn beschreven. Deze toolkit helpt gemeenten, woningbouwverenigingen en energiecoöperaties in de keuze van gereedschappen om hun energievraagstukken op te lossen.

 
 views 

Windsafari betrekt burgers

Door een Windsafari te organiseren, betrekt de Provincie Noord-Brabant burgers bij de zoektocht naar geschikte locaties voor nieuwe windmolens langs de A16 tussen Moerdijk en grensovergang Hazeldonk.

 
 views 

Pilotregio's energiestrategieën van start

5 VNG-pilotregio's werken samen om de energietransitie te versnellen. Samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten hun CO2 footprint fors terug dringen.

 
 views 

Gelijkstroom Lelystad

Gelijkstroom in Lelystad. Vanaf 2017 heeft Lelystad geen verspilling meer omdat er zonenergie verloren gaat bij de omzetting naar wisselstroom.

 
 views 

Standaardisatie om te versnellen

Helpt standaardisatie om de energietransitie van gemeenten en VNG pilotregio's te versnellen? Resultaten werkconferentie Energiekaart op 16 juni in Den Haag

 
 views 

Amsterdam promoot PV

De gemeente Amsterdam promoot het Duurzaamheidsfonds. Bij dit fonds kunnen Amsterdammers een goedkope lening afsluiten voor zonnepanelen.

 
 views 

3 tenders energie-innovatie

Vanaf 1 juli 2016 openen drie tenders energie-innovatieprojecten van de Topsector Energie. Deze tender regelingen stimuleren onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, besparing én slimme inpassing van energie.

 
 views 

Subsidie 0-emissie mobiliteit

Heeft u voor elektrisch vervoer kansrijke ideeën, maar weet niet hoe u de nodige subsidie krijgt? Dan helpt ZEM (Zero Emissie Mobiliteit) u verder.

 
 views 

Tender Elektriciteitswet

De Tender Experimenten Elektriciteitswet is weer open. Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen in 2016 weer aanvragen indienen voor zowel ‘grote’ experimenten als projectnetten

 
 views 

ZonneHub collectief PV

ZonneHub biedt aan particulieren de mogelijkheid om een project van collectieve zonnestroom te starten op buurtdaken. Particulieren die zelf niet beschikken over een geschikt dak, profiteren hiermee toch profiteren van groene stroom.

 
 views 

Shell op warmterotonde

Shell sluit aan bij de warmterotonde Rotterdam. De restwarmte van Shell Pernis is goed om 16.000 Rotterdamse huishoudens te verwarmen.

 
 views 

Energiedashboard voor scholen

Het energiedashboard voor scholen maakt het energieverbruik inzichtelijk. Voor de installateur, de directeur en nu zelfs ook voor kinderen.

 
 views 

Kansenkaart voor biomassa

Kansenkaart voor ondernemers en gemeenten om snel een overzicht te krijgen van de kansen voor de ontwikkeling van Groen Gas- en biogasprojecten in Overijssel

 
 views 

Warmtepomp wint terrein

400.000 huishoudens vervanging dit jaar hun cv-ketel. Als deze allemaal kiezen voor een warmtepomp, bespaart dat Nederland 640 miljoen m3 gas en 1,15 miljoen ton CO2-uitstoot.

 
 views 

VNG EnergieAtlas woningen

VNG presenteert met de nieuwe energieatlas het aantal energiezuinige koopwoningen per regio. Alle gemeenten verspreid over 29 regio’s staan op de kaart.

 
 views 

NWA Route Energietransitie

Differ heeft de 'Route Energietransitie' ingediend bij de NWA. De routekaart onderstreept het belang van de integrale aanpak en komt met de tien belangrijkste uitdagingen om de energietransitie vorm te geven.

 
 views 

Nefit test brandstofcel

Nefit test de nieuwe brandstofcel in een huurwoning in Utrecht. De brandstofcel zet aardgas bij een temperatuur van 800C om in waterstof en zuivert het gas.

 
 views 

ITSF simuleert Pieken

ITSF is het door DNV GL en partners ontwikkelde testprogramma waarmee lokale elektriciteitsnet pieken gesimuleerd kunnen worden in het laag- en middenspanningsnet.

 
 views 

Industrie kan 80% CO2 reduceren

Zonder afbreuk te doen aan de concurrentiepositie kan de energie-intensieve industrie 80% CO2-emissiereductie realiseren. Dat vraagt wel een aantal beleidsmaatregelen, waaronder een hervorming van het EU Emissions Trading System (ETS)

 
 views 

Tender TKi MVI Energie

De MVI Energie tender stimuleert experimentele kennisontwikkeling met het volgende doel: het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden.

 
 views 

Centrales worden afgeschreven

Op centrales wordt het meest afgeschreven. Dat stelt de Financial Times als conclusie na een Europees onderzoek onder Europese energiebedrijven.

 
 views 

Energietransitie versnelt

De energietransitie wint aan snelheid, volgens Enexis. Vooral door de forse groei van het aantal geïnstalleerde zon-installaties en slimme meters.

 
 views 

Hoe krijg je je dorp in beweging?

Tijdens een vergadering leek er veel belangstelling te bestaan voor energie besparen in het dorp maar toch kregen ze 'het dorp niet in beweging'. Buurkrachttips

 
 views 

Net kan slimmer en goedkoper

Een slimmer gebruik van het elektriciteitsnet voorkomt net verzwaring. Dit concludeert Ecofys in een studie over de ontwikkeling van de stroomnetten.

 
 views 

GreenDeal zet in op elektrisch rijden

GreenDeal zet vol in op de doorontwikkeling van elektrisch rijden om Nederland te vergroenen en om Nederlandse exportkansen te vergroten.

 
 views 

Bedrijven aan de beurt

Er komen voor het eerst wettelijke maatregelen om afspraken over energieverbruik bij bedrijven en de grote industrieën af te dwingen.

 
 views 

CCS onderzoek ExxonMobil

CO2-afvang en -opslag (CCS) kan veel effectiever en goedkoper. Dat denken ExxonMobil en FuelCell Energy. De twee partners starten een onderzoeksprogramma voor CCS.

 
 views 

Energiebelasting Differentiëren?

Door de energiebelasting te differentiëren, kan Nederland snel grote stappen nemen om CO2 neutraal te worden, aldus Frans Rooijers, directeur van CE Delft.

 
 views 

Geothermie voor Brabant

Geothermie wordt een onderdeel van de Brabantse strategie om los te komen van fossiele energie en energie neutraal te worden. Daarom tekenden 16 Brabantse organisaties de Green Deal Geothermie Brabant

 
 views 

Scenario's Eindeloze Energie

Enexis brengt met vijf scenario's in beeld waar Nederland over 30 jaar onze energie vandaan haalt: Wind en Zon, BioGas, Bacteriën, Power Plane als reuze dynamo, Groene Daken

 
 views 

Gids: 3 grote energieopslag projecten

Gids met exclusieve analyses over drie grootschalige energieopslag projecten in de Verenigde Staten. Twee in Californie en een in Texas.

 
 views 

RWS: 1.525 MW zonnestroom

RWS meldt dat er eind 2015 1.525 megawatt aan zonnepanelen in Nederland opgesteld stond. De Noordoostpolder staat op 1, gevolgd door Zwolle en Amsterdam.

 
 views 

InnovatieParels gezocht

InnovatieParels en innovatieHelden: minister Kamp om aanstormende innovaties met een groot maatschappelijk en economisch potentieel, zich te melden.

 
 views 

InnoEnergy subsidiecall

De KIC InnoEnergy subsidiecall deadline nadert voor bedrijven in de hernieuwbare energie. De voorstellen moeten op uiterlijk 4 april 2016 zijn ingediend.

 
 views 

Subsidie call Smart Grids

NWO Exacte Wetenschappen en het TKI Urban Energy nemen deel aan de 2e subsidie call for proposals van het ERA-Net Plus Smart Grids.

 
 views 

Innoveren is een must

Innoveren is een continu proces voor industriële bedrijven. bedrijven zullen moeten blijven investeren in nieuwe technologie.

 
 views 

NUON: Megabatterij met Ammoniak

Helpt ammoniak ons de winter door? Nuon en de TU Delft starten een 5-jarige pilot waarin overtollige groene energie wordt opgeslagen in vloeibare ammoniak

 
 views 

Terugblik Werkconferentie Energiekaart

Overzicht ideeën en inspiratie van stakeholders om de Energiekaart te laten uitgroeien tot hét Energie KennisPlatform van Nederland. Werkconferentie 15 maart 2016

 
 views 

Draagvlak Windmolens blijft moelijk

Windmolens zijn nodig in de transitie naar hernieuwbare energie. Maar hoe vergroot je het draagvlak van omwonenden? Adviesbureau Bosch & Van Rijn komt met aanbevelingen.

 
 views 

Warmtenet regio Amsterdam

Regionaal warmtenet Amsterdam wil met industriële restwarmte, 500.000 woningen gaan verwarmen. De warmtevraag en warmteaanbod van IJmuiden tot Almere en Zaanstad tot Aalsmeer zijn in kaart gebracht voor de vorming van één groot regionaal warmtenet.

 
 views 

Waterschappen presenteren 220 energieprojecten

De Nederlandse Waterschappen presenteren alle energieprojecten waar de Waterschappen bij betrokken zijn, op een overzichtelijke kaart.

 
 views 

Warmtenet te duur?

Warmtenet te duur? Dagblad Trouw redacteur Vincent Dekker waarschuwt dat de aanleg van kostbare warmtenetten over een aantal jaren wel eens weggegooid geld zou kunnen zijn. De plussen en minnen op een rij.

 
 views 

Pilot zonnestroom verkopen aan de buren

Je opgewekte zonnestroom opslaan in je eigen batterij en verkopen aan je buren? Dat kan eind 2016 in Breda. De pilot is een vervolg op 'Jouw Energie Moment' van Enexis.

 
 views 

Enexis - Energietransitie Versnelt

De energietransitie wint aan snelheid. Dat zei Enexis CEO Peter Vermaat tijdens de presentatie van de jaarcijfers

 
 views 

10% NL crowdfunding voor groene energie

Uit onderzoek naar crowdfunding blijkt dat bijna 10% van de crowdfunding ging naar Nederlandse groene energieprojecten in 2015. Dat is zo'n € 11,5 miljoen.

 
 views 

Zo werkt een windmolen

Hoe werkt zo'n windmolen nu eigenlijk? Deze Windmolen animatie geeft daar inzicht in. Please share

 
 views 

Texel straatverlichting op zonenergie

Texel gaat groene energie opwekken met zonnepanelen die geplaatst worden op pontons in de lokale rioolwaterzuivering. De stroom verlicht het hele eiland.

 
 views 

Netbeheerders bepleiten flexibele prijzen

Netbeheerders willen met flexibele tarieven stimuleren dat er meer duurzame energie lokaal wordt opgewekt en lokaal wordt gebruikt.

 
 views 

Masterclass Versnelling van de Energietransitie

In mei 2016 start de vijfdaagse masterclass Versnelling van de Energietransitie. De Masterclass is een postacademische leergang voor professionals die werken aan een groen energiesysteem.

 
 views 

Klimaatfonds steekt 2 miljoen in energie StartUp

Het Amsterdamse Klimaatfonds steekt 2 miljoen in energie StartUp Vandebron. Vandebron is een online marktplaats waar klanten kiezen voor hun leverancier van groene energie.

 
 views 

SDE+ 2016 opent op 22 maart

Zet je SDE+ subsidieaanvraag klaar vanaf 2 maart 2016. Officiele opening dinsdag 22 maart 9.00 uur t/m donderdag 28 april 2016, 17.00 uur. Categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon

 
 views 

Energieopslag Vlissingen mogelijk uitgebreid

Het is een paar weken geleden dat AES een enorme accu in Vlissingen in bedrijf stelde. En AES wil meer. Het Amerikaanse bedrijf overweegt een uitbreiding van deze energieopslag.

 
 views 

220 energie coöperaties in de Lokale Energie Monitor 2015

De Lokale Energie Monitor 2015 toont het aan: Burgers raken in toenemende mate betrokken bij de groene stroom revolutie. In 2015 al 220 Energie Coöperaties. En dat aantal neemt nog steeds toe.

 
 views 

TKi Urban Energy tenders 2016

Onderstaande vind je een overzicht van de Topsector Energie subsidie tenders 2016. Later dit jaar volgen naar verwachting subsidiemogelijkheden voor MVI Energie en systeemintegratie.

 
 views 

2016 jaar van de Energieopslag?

Wordt 2016 het jaar van de energieopslag nu zonnecellen en batterijen steeds goedkoper worden? De ideale combinatie als we de CO2-uitstoot willen reduceren. En er is meer winst te behalen voor particulieren met zonnepanelen.

 
 views 

Elektrisch vervoer voor netbalans

Proef met E-auto's als buffer, zodat TenneT tijdens energiepiekmomenten de netbalans kan bijsturen door de laadpunten voor elektrische auto's iets langzamer te laten laden.

 
 views 

Hoogheemraadschap NH zet gemalen aan in daluren

Hoogheemraadschap Noord-Holland bespaart 20% op de energiekosten door de gemalen aan te zetten in energie daluren als het Net volop gevoed wordt met groene stroom

 
 views 

Zaanstad onderzoekt eigen energie handelsplatform

Door energie lokaal uit te wisselen via het energie handelsplatform, zouden leveranciers van groene energie een gunstiger prijs kunnen krijgen en hoeft de afnemer minder te betalen.

 
 views 

Van Wijk verwacht forse toename waterstofauto's

Prof. Dr. Ad van Wijk, hoogleraar future energy systems TU Delft is ervan overtuigd dat de waterstofauto de elektrische auto gaat inhalen.

 
 views 

Nieuw: MatchMaking op de Energiekaart

Speciaal voor jou hebben we de nieuwe Energiekaart voorzien van een MatchMaking functionaliteit. Waar ben jij naar op zoek? Stel je vraag op MatchMaking.

 
 views 

Subsidie voor ZonEnergie projecten vanaf 1 april

ZonEnergieprojecten kunnen vanaf 1 april subsidie aanvragen.

 
 views 

TU Eindhoven breidt PV met 0,74 MW uit

De TU Eindhoven breidt het aantal zonnepelen uit met 0,74 MW. Het dak van het Sportcentrum wordt voorzien van 0,49 MW en Spectrum 0,25 MW.

 
 views 

7 Netbeheerders verminderen hun energieverbruik

Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, TenneT, KPN (telecommunicatie & ICT) en ProRail (spoor) zijn van start gegaan met ’Fair Infra’. Met de afgesproken doelstellingen willen de netbeheerders hun footprint significant kleiner maken.

 
 views 

100 miljoen subsidie voor energiebesparing koopsector

De regering heeft 100 miljoen euro subsidie voor energiebesparende maatregelen in de koopsector beschikbaar.

 
 views 

Toekomstvisie van Kamp in het Energierapport

Wil je weten wat minister Kamp in zijn net gepubliceerde Energierapport schrijft? Je vindt het hier: Energierapport - Transitie naar Duurzaam.

 
 views 

Enexis gaat Tesla batterijen installeren in Breda

Bewoners in de Bredase wijken Meulenspie en Easy Street worden zelfvoorzienend in hun energie met de Tesla batterijen die geïnstalleerd worden door Enexis.

 
 views 

Bewoners mopperen op hun Nul-op-de-Meter huurwoning

Het aantal energieneutrale huurwoningen neemt flink toe in Nederland. Inmiddels zo'n 500. Niet alle bewoners zijn tevreden. Huurders in de Le Sage ten Broekstraat in Tilburg mopperen dat ze het niet warm gestookt krijgen in hun 'Nul-op-de-Meter' woning.

 
 views 

Zeeuwse netbeheerder heet voortaan Enduris

Per 4 januari 2016 is de naam van DELTA Netwerkbedrijf B.V. gewijzigd in Enduris B.V. Dit is gedaan op verzoek van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

 
 views 

6 trends elektrische voorzieningen in 2016

Dit trendrapport beschrijft vijf gebieden die een steeds grotere rol gaan spelen in het vormgeven en het hervormen van de groene energiewereld in 2016.

 
 views 

Green Deal stimuleert hergebruik restwarmte

Minister Kamp komt met een green deal regeling die het hergebruik van restwarmte en duurzame warmte moet stimuleren. Met deze groene warmtebronnen kunnen huizen en gebouwen verwarmd worden.

 
 views 

Energiedialoog om CO2 terug te dringen

Minister Kamp stelt een Energiedialoog voor om de transitie naar meer groene energie en minder CO2 te versnellen.

 
 views 

Factsheet: Drempels wegnemen bij consumenten over zonnepanelen

Onderzoek van Milieu Centraal leverde een lijst van de 6 meest voorkomende drempels die consumenten hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Switch2Solar vertaalde deze drempels naar om consumenten over de streep te trekken.

 
 views 

Tennet investeerde in 2015 1.2 miljard in hoogspanning

Om aan de vraag van groene energie tegemoet te komen, investeerde Tennet in 2015 bijna 1.2 miljard euro in hoogspanningsnetten in Nederland en België. 70% meer dan in 2014.

 
 views 

Kickstartprojecten Smart Energy Cities

Green Deal Smart Energy Cities, loopt in 5 gemeenten met 12 kickstartprojecten. Dit is het overzicht. Meer over de vervolgstappen.

 
 views 

Windparken toch op tijd gereed - ondanks gecancelde wet STROOM

Jurist Roland de Vlam zegt dat windparken toch op tijd klaar kunnen zijn. Ondanks dat de wet STROOM is weggestemd. Als ik er vanavond mee begin, is dat morgenochtend klaar. Het moeilijkste werk is al gedaan

 
 views 

Is je vraag niet beantwoord?

Is je vraag niet beantwoord? Dan kunnen wij je misschien helpen. Stel je vraag aan de Energiekaart.

 
 views 

Qurrent verwijt overheid 'handrembeleid'

Qurrent vindt dat er in Nederland een ‘handrembeleid’ voor groene energie wordt gevoerd door moeilijke procedures, averechts werkende fiscale regelingen en belemmeringen

 
 views 

MKB krijgt Fiscaal voordeel voor Energie Efficiente maatregelen

Bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen kunnen gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA) in 2016.

 
 views 

Fiscaal voordeel voor MKB met groen transport

Vanaf 2016 kan het MKB dat investeert in groen transport, gebruik maken van de fiscale voordelen via de MIA\Vamil regeling.

 
 views 

Kolencentrales dicht

De kolencentrales in Nijmegen, Geertruidenberg en Borssele worden gesloten. De sluiting scheelt jaarlijks 7,7 megaton CO2. Maar dan zou de energie uit kolen, volledig vervangen moeten worden door groene energie.

 
 views 

Vertraging Wind op Zee door verwerping wet STROOM

De verwerping van de energiewet STROOM betekent zes maanden vertraging voor uitbreiding Wind op Zee. Dit komt omdat een deel uit de wet gaat over het aanwijzen van TenneT als netbeheerder voor het zogeheten NET op Zee.

 
 views 

Waarom het NET gesplitst werd

In het wetsvoorstel 'Stroom' is opgenomen dat elektriciteitsnetwerken worden afgesplitst van energieleveranciers. Waarom?

 
 views 

Nieuwe subsidieregeling groene energie

Nieuwe subsidieregeling voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels via RVO

 
 views 

Kamp wil heffing op zonne-energie huishoudens

Minister kamp wil zelf opgewekte elektriciteit gaan belasten. Huishoudens gaan inleveren op hun terug geleverde stroom.

 
 views 

Subsidieregelingen RDA en SDE+ veranderen

Subsidieregelingen RDA en SDE+ veranderen. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

 
 views 

2015 historisch afgesloten met bindend wereldwijd klimaatverdrag Parijs

Delegaties van 195 landen zijn zaterdagavond op de klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw en bindend klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen. 2 graden is afgesproken, 1,5 graad het streven.

 
 views 

Afspraken Energieakkoord 2013

Dit zijn de belangrijkste afspraken uit het Energieakkoord van 2013. In het Energieakkoord van 2013 is door het bedrijfsleven, de overheid, milieuorganisaties en de SER een akkoord over doelstellingen om Nederland te vergroenen en de economie een impuls te geven.

 
 views 

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties