Wat is het verschil tussen biogas en groen gas?

Wat is het verschil tussen biogas en groen gas?

Wat is het verschil tussen biogas en groen gas?
Opgewerkt biogas kan ook worden ingezet als transportbrandstof

Groen gas en biogas worden als begrippen vaak door elkaar gebruikt, maar zijn niet hetzelfde. In ons gasnet zit alleen groen gas.

Biogas

  • Biogas is gas van biologische oorsprong. Het is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische enzymatische processen. De hoofdbestanddelen zijn methaan en koolstofdioxide.
    Het gas ontstaat als gevolg van vergisting (een anaeroob proces) van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil.
  • Groen gas wordt gemaakt van biogas
    Van biogas kunnen producenten groen gas maken door de verontreinigingen en overtollig CO2 eruit te filteren. Groen gas heeft daarmee dezelfde calorische waarde en kwaliteit als aardgas. Met het verschil dat groen gas een duurzame brandstof is.

Netbeheerders mogen alleen groen gas vervoeren.

Video

Groen Gas via SDE regeling

Gezien de bestaande infrastructuur heeft de Nederlandse overheid Groen Gas tot speerpunt in het duurzame-energiebeleid verklaard. Er wordt gestreefd naar een aandeel van 10% Groen Gas in het aardgasnet in 2020. De productie van dit Groene Gas is de laatste jaren gestimuleerd via de SDE regeling.

Stappen naar Groen Gas

De opwerking van biogas kan in twee stappen worden onderverdeeld.
  1. De reinigingsstap waarbij onzuiverheden (zoals waterstofsulfide (H2S), ammoniak (NH3), siloxanen en water) uit het biogas worden verwijderd. Het gas kan hierna worden gebruikt in WKK’s of stoomketels.
  2. In de tweede stap wordt het methaangehalte verhoogd, van ca. 65% naar ongeveer 90%, door het verwijderen van koolstofdioxide (CO2) zodat het eindproduct dezelfde verbrandingswaarde heeft als aardgas. Het gehalte CO2 daalt hierdoor van ca. 35% naar rond 10%. Het zo ontstane Groen Gas is, na odorisatie, geschikt om in te voeden op het aardgasnet (G-gas kwaliteit).

Rijden op Groen Gas: CNG of LNG

Opgewerkt biogas kan ook worden ingezet als transportbrandstof.

  • Voor voertuigen met een beperkte actieradius is CNG (Compressed Natural Gas) beschikbaar dat bestaat uit samengeperst aardgas (druk ca. 300 bar).
  • LNG (Liquefied Natural Gas), vloeibaar gemaakt aardgas, is aantrekkelijk voor wegvervoer met een grotere actieradius en voor scheepvaart.

Het vloeibaar maken gebeurt door het gas te koelen tot een zeer lage temperatuur (-162°C). LNG kent een hoge energiedichtheid door een methaangehalte van bijna 100%, is uitstekend te transporteren over grote afstanden en creëert hierdoor een wereldmarkt.

Gerelateerde factsheets

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties