VNG energieatlas woningen

VNG EnergieAtlas woningen

VNG energieatlas woningen
De ‘klantreis’ op de EnergieAtlas beschrijft essentiële stappen van een woningeigenaar bij het treffen van energiemaatregelen. De kleuren laten zien welke stappen al onderdeel zijn van de regionale aanpak

VNG presenteert met de nieuwe EnergieAtlas het aantal energiezuinige koopwoningen per regio. Alle Nederlandse gemeenten verspreid over 29 regio’s staan op de kaart.

Energiedoelen

De energieatlas laat per regio zien:

 • welke opgave de regio heeft
 • wat de huidige stand van zaken is
 • welke doelen de regio nastreeft
 • welke ondersteuning op dit moment bij de regionale aanpak is betrokken
 • het aantal energieloketten
 • het aantal bedrijvenallianties
 • het lokale energie coöperaties

Particuliere woningen

In het Nationaal Energie Akkoord is voor het onderdeel particuliere woningen namelijk afgesproken dat in elke gemeente een energieloket komt, en dat in elke regio allianties worden gevormd om de woningeigenaar te ontzorgen.

Een alliantie kan bijvoorbeeld bestaan uit een samenwerking tussen bedrijven, lokale energie coöperaties, overheden, instelling etc.

Per regio kan dit verschillen.

VNG

De VNG heeft een structuur opgezet om gemeenten te ondersteunen bij deze opgave. Hiervoor is een regiostructuur gehanteerd. In 29 regio’s is sinds 2015 jaar gewerkt aan:

 • het ontzorgen van woningeigenaren
 • het samenbrengen van partijen om kennis en expertise te delen

Doel

Het doel is om energiebesparing in de particuliere woningvoorraad te realiseren.

Atlassen

Achterhoek Midden Holland
Alkmaar Noord en Midden Limburg
Amsterdam-Amstelland en Meerlanden Noordoost Brabant
Drenthe Noord Veluwe
Eemland-Gooi en Vechtstreek Rijnmond-Goeree Overflakkee
Flevoland Twente
Foodvalley U10+ Utrecht
Friesland West-Brabant
Groningen West-Overijssel
Haaglanden Zaanstreek Waterland
Hart van Brabant Zeeuwse Gemeenten
IJmond-Zuid-Kennemerland Zuid Limburg
Kop van N-Holland en W-Friesland Zuid Holland Noord
Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Zuid Holland Zuid
Metropoolregio Eindhoven

Huurwoningen

Naast een ondersteuningsprogramma voor energiebesparing bij particuliere woningeigenaren heeft de VNG ook programma’s voor:

 • de huursector
 • maatschappelijk vastgoed (scholen, instellingen, gemeentegebouwen)
 • energiebesparing bij bedrijven
 • integrale energie-strategieën voor gemeenten/regio’s

Daarnaast zit VNG aan tafel op het gebied van duurzame energie zoals zon, wind en (aard-)warmte. Meer informatie daar over is te vinden op www.vng.nl/energie

Meer informatie

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties