Voor wie is de Energiekaart bedoelt?

Voor Wie?

Voor wie is de Energiekaart bedoeld?

De Energiekaart is bedoelt als bron van kennis, inspiratie en contacten voor alle partijen die zich professioneel met de energietransitie bezig houden. Meer in het bijzonder:

 • Ontwikkelaars van bedrijventerreinen
 • Beheerders van bedrijventerreinen
 • Lokale energiecoöperaties
 • Installateurs
 • Software engineers
 • Kennisinstituten
 • Technisch dienstverleners, installatiebedrijven en adviesbureaus
 • Leveranciers en producten van high tech apparatuur
 • Energieleveranciers
 • Gemeenten, Waterschappen en Provincies
 • Woningcorporaties
 • Netbeheerders

De Energiekaart monitort en communiceert over lopende en nieuwe initiatieven (projecten, proeftuinen, onderzoeken, doorbraakproducten en initiatieven) en bevordert daarmee dat kennis stroomt en dat partijen elkaar makkelijker weten te vinden.

Kennis gaat stromen

De Energiekaart wil kennis, ervaring, beproefde methoden en lessons learned beschikbaar stellen om de energietransitie te versnellen.

Idee voor een energieproject?

Heb jij een idee om een energieproject te ontwikkelen en heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op. We kunnen je helpen. Direct of via onze partnerorganisaties.

Mail naar redactie@energiekaart.net

De Energiekaart is voor bedrijvencollectieven, Beheerders van bedrijventerreinen

 • Lokale energiecoöperaties
 • Energieleveranciers
 • Gemeenten, Waterschappen en Provincies
 • Bouw- en installatiebedrijven
 • Woningcorporaties
 • Netbeheerders
 • Wetenschappen