Stroom, wet, Kamp, netbeheerder, energieleverancier, Vatttenfall, Eneco, Delta, Nuon, NET, Essent

Waarom het NET gesplitst werd

Stroom, wet, Kamp, netbeheerder, energieleverancier, Vatttenfall, Eneco, Delta, Nuon, NET, Essent
Nadat de waardevolle netwerken, niet meer op de balans stonden van Essent en Nuon, waren de energiebedrijven relatief goedkoop geworden voor respectievelijk RWE en Vattenfall.

In het wetsvoorstel STROOM was opgenomen dat elektriciteitsnetwerken worden afgesplitst van energieleveranciers.  Waarom?

De Wet Onafhankelijk Netbeheer (splitsingswet) uit 2006 moest concurrentie mogelijk maken op de geliberaliseerde energiemarkt.

Dubbele pet

Maar nutsbedrijven, zoals Essent, Nuon en Eneco, leverden zowel energie als dat ze het beheer van de elektriciteitsnetten op zich namen. Een dubbele pet dus.

Die dubbele pet is een nadeel voor energiebedrijven als Greenchoice en Atoomstroom. Daarom zijn energiebedrijven verplicht hun elektriciteitsnetten los te koppelen van het leveringsbedrijf.

Energiezekerheid

Marktwerking was de 2e reden van de splitsingswet. Nederlandse energiebedrijven liepen het risico overgenomen te worden door buitenlandse bedrijven.

Door ze te splitsen en de netten onder te brengen in publieke handen, kon voorkomen worden dat de energiezekerheid – bijvoorbeeld door slecht onderhoud aan elektriciteitsnetten – afhankelijk werd van buitenlandse bedrijven.

Resultaat

Essent en Nuon splitsten hun netwerken en brachten het onder bij de nieuw opgerichte bedrijven Enexis en Liander.

Nadat de netwerken, die zeer veel waard zijn en veel geld opleveren, niet meer op hun balans stonden, waren de energiebedrijven relatief goedkoop geworden voor respectievelijk RWE en Vattenfall.

Europa

Om te voorkomen dat hetzelfde lot Delta en Eneco treft – beide in handen van provincies en gemeenten – wil de Eerste Kamer dat minister Kamp het splitsingdeel uit zijn Wet stroom (elektriciteits- en gaswet) haalt. Pas als de rest van Europa ook overgaat tot verplichte splitsing kan de senaat ermee instemmen.

Risico

Maar kunnen gesplitste energiebedrijven het hoofd wel boven water houden met de huidige lage elektriciteitsprijzen? Kamp is bang dat energiebedrijven verlieslijdende onderdelen in hun balans afdekken en wil voorkomen dat Netbeheerbedrijven meegesleurd worden in de risico’s van energieleveranciers.

Kamp wees erop dat het wegstemmen van de wet ‘Stroom’ geen verschil maakt voor Delta en Eneco.

De oude wet, die in 2008 in werking is getreden, blijft nu gelden en daarin was de splitsing al verplicht gesteld. ‘Wat u wel bereikt’, zei Kamp tot de senaat, ‘is dat er met wind-op-zee een groot probleem ontstaat.’

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties