kas als energiebron

‘Kas als Energiebron’ versterkt met 13 projecten

Voor het programma 'Kas als Energiebron' zijn 13 projectvoorstellen gehonoreerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland.

 
 views 
    0 likes
Energietransitieplan Loppersum

Energietransitieplan Loppersum

Er is een energietransitieplan opgesteld dat Loppersum verder moet verduurzamen. Bewoners worden geholpen met energiebesparing en eigen energieopwek

 
 views 
    0 likes
Warmtenet Arnhem

Warmtenet Arnhem

Arnhem, Duiven en Westervoort zijn sinds het najaar van 2014 verbonden aan het warmtenet met de gekoppelde leiding tussen Duiven en Arnhem.

 
 views 
    0 likes
WRAPS TATA

WRAPS TATA restwarmteproject

WRAPS: Waste Radiation Heat to Power and Steam is een industrieel restwarmteproject waarin stralingswarmte van Tata Steel wordt omgezet in groene energie.

 
 views 
    0 likes
FlexiGrow

FlexiGrow optimale wijkwarmte

FlexiGrow bepaalt welke omstandigheden ideaal zijn voor de twee systemen: 'micro-CHP' en 'elektrische warmtepompen' op wijkniveau.

 
 views 
    0 likes
Warmtecentrum Entrance

Warmtecentrum Entrance

Het warmtecentrum op Entrance moet een bijdrage leveren aan het reduceren van de kosten en het vergroten van de maatschappelijke acceptatie.

 
 views 
    0 likes
Warmtenet Alkmaar

Warmtenet Alkmaar

Het warmtenet Alkmaar wordt gevoed met warmte die overblijft na het verbranden van restafval in de afvalenergiecentrale HVC.

 
 views 
    0 likes
Sappi verwarmt Maastricht

Sappi verwarmt Maastricht

Papierfabriek Sappi zet zijn restwarmte in voor verwarming en koeling van winkels, appartementen, kantoren en het stadskantoor in Maastricht.

 
 views 
    0 likes
Den Haag verwarmt met aardwarmte

Den Haag verwarmt met aardwarmte

In Den Haag Zuidwest wordt geothermische warmte van 75C gewonnen, genoeg voor 4.000 woningen en 20.000 vierkante meter bedrijfsruimte.

 
 views 
    0 likes
Verduurzaming warmtenet Windmolenbroek Almelo

Warmtenet Windmolenbroek

Verduurzaming warmtenet Windmolenbroek Almelo. De warmtekracht installatie wordt door Cogas vervangen door vier houtkachels en mogelijk uitgebreid door aansluiting op een warmterotonde.

 
 views 
    0 likes
Groen WarmteNet Limburg

Groen WarmteNet Limburg

Groen WarmteNet Limburg: 500 huishoudens in de gemeente Sittard-Geleen en 9 bedrijven worden in 2017 aangesloten op Het Groene WarmeNet. Later volgen aansluitingen in de gemeenten Stein en Beek.

 
 views 
    0 likes
Restwarmtenet Dordrecht

RestWarmteNet Dordrecht

Dordrecht benut bouwt aan een restwarmtenet vanuit de afvalenergiecentrale HVC voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven in de directe omgeving

 
 views 
    0 likes
Aardwarmtecentrale Leeuwarden

Aardwarmtecentrale verwarmt Leeuwarden

De aardwarmtecentrale van Leeuwarden moet begin 2019 in bedrijf gaan. De centrale komt bij het WTC te staan en kost tussen de 30 en 40 miljoen euro.

 
 views 
    0 likes
SlimEnergienet Heerhugowaard

SlimEnergienet Heerhugowaard

SlimEnergienet - Warmtenet verwarmt bedrijven en huizen in Heerhugowaard met behulp avn elkaars restwarmte. om hun huisvesting te verwarmen en te koelen.

 
 views 
    0 likes
Warmtenet Moerdijk

Warmtenet Moerdijk

In Moerdijk levert de afval-energiecentrale (AEC) van Attero stoom (9.930 TJ per jaar) aan de warmtekracht centrale van RWE/Essent en deze levert op zijn beurt stoom aan SNC.

 
 views 
    0 likes
Hermitage, Tussen Kunst & Kas

Tussen Kunst & Kas Restwarmte

De Hermitage gebruikt haar gebufferde warmteoverschot nuttig in plaats van deze af te fakkelen, en de Hortus verbruikt minder gas voor haar CV-ketels. Jaarlijks bespaart de Hortus 77.215 m3 gas.

 
 views 
    0 likes
Warmtenet Hengelo

Warmtenet Hengelo

Warmtenet Hengelo levert de stoom die afvalverwerker Twence produceert, aan AkzoNobel. De overblijvende restwarmte is voor industrie, kantoren en woningen.

 
 views 
    0 likes
MediaPark circulaire warmte

MediaPark circulaire warmte

Op het MediaPark wordt circulaire verwarming, koude en elektriciteit toegepast. De warmte en koude zorgen voor ruimteverwarming en koeling in studios

 
 views 
    0 likes
Restwarmte Amercentrale

Restwarmte Amercentrale

De Amercentrale in Geertruidenberg levert restwarmte via het Amernet aan huishoudens én bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made

 
 views 
    0 likes
Geothermie koelt Ricoh

WKO koelt Ricoh

Ricoh in Den Bosch wordt via WKO verwarmd en gekoeld. Ennatuurlijk ontwierp een bodemopslagsysteem waarbij de vijver zorgt voor evenwicht.

 
 views 
    0 likes
Utrecht Warmtenet

Warmtenetwerk Utrecht

Warmtenetwerk Utrecht: 51.000 woningen aangesloten en 2.000 gebouwen zijn aangesloten waaronder heel Hoog Catharijne, zwembaden en vele onderwijsgebouwen.

 
 views 
    0 likes
Restwarmte uit rioolwaterzuivering

Restwarmte uit rioolwaterzuivering

De wijk Zuidbroek in Apeldoorn wordt verwarmd met restwarmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuivering installatie, aangevuld met warmte uit biomassa.

 
 views 
    0 likes
Restwarmte verwarmt Enschede

Restwarmte verwarmt Enschede

Het restwarmte net in Enschede verwarmt 7.000 huishoudens en ruim 200 bedrijven. Daaronder zijn de Universiteit Twente en FC Twente’s Grolsch Veste. Vanaf 2018 komen daar Grolsch en bandenfabriek Ap

 
 views 
    0 likes
warmtenet Diepenvoorde

Warmtenet Diepenvoorde

Een Energie Uitwisseling Station onttrekt thermische energie aan opgepompt grondwater. Het warmtenet en voorziet 8 kantoren van Diepenvoorde van warmte en koude.

 
 views 
    0 likes
Adsorptiewarmtepomp technologie, IEA Heat Pump Conference

Adsorptiewarmtepomp

De korte termijn focus ligt op de toepassing als gas adsorptiewarmtepomp, werkend met lucht/water en dus gericht op de bestaande bouw.

 
 views 
    0 likes
Varende Warmte Opslag

Varende Warmte Opslag

Door opslag en vervoer in een schip kan warmte een grote fysieke én tijdsafstand overbruggen. Dat is idee achter het TKI Urban Energy-project 'Varende Warmte'

 
 views 
    0 likes
Warmtestad Groningen

Warmtestad Groningen

WarmteStad voorziet Groningers en bedrijven van hernieuwbare warmte en koude. Een energieneutraal Groningen in 2035 is het doel.

 
 views 
    0 likes
Geothermie Vierpolders

Geothermie Vierpolders

In Vierpolders werken 8 glastuinbouwbedrijven in Brielle samen aan geothermie voor de warmtevoorziening van de kassen.

 
 views 
    0 likes
Geothermie Mol

Geothermie Mol

Geothermie komt beschikbaar voor 20.000 huishoudens in Mol (Belgie). Eerste co-generatiecentrale (warmte én elektriciteit) in Benelux. Daldrup-Smet is gestart met de tweede diepe boring gestart.

 
 views 
    0 likes
Warmterivier verwarmt wijk Duindorp in Den Haag

Warmterivier Den Haag

Warmterivier Den Haag gaat restwarmte onttrekken aan de stroom van gezuiverd afvalwater (effluent) om Haagse wijken te verwarmen en koelen.

 
 views 
    0 likes
warmco restwarmte buffer

WarmCO2 hergebruik warmte

WarmCO2 hergebruikt industriële restwarmte (1633 TeraJoules per jaar) en rest CO2 voor de verwarming van Kassen in Biopark Terneuzen Zeeuws Vlaanderen.

 
 views 
    0 likes
MijnWater cluster installatie

MijnWater: thermisch warmtenetwerk

MijnWater: Sinds 2008 levert energienetwerk warmte en koude uit mijnwater. Water uit 5 bronnen, wordt via een ondergronds uitwisselstation en leidingennetwerk getransporteerd naar zes locaties in Heer

 
 views 
    0 likes

Trias Westland: proefboring naar aardwarmte

De proefboring van Trias Westland is een uniek aardwarmte project. Voor het eerst boren we in Nederland naar 4 kilometer diepte.

 
 views 
    0 likes
Duurzaam Ameland Power2Gas

Duurzaam Ameland Gaswarmtepompen

Eneco voert op Ameland een proefproject met twee gaswarmtepompen uit. Deze worden gebruikt voor de verwarming én koeling van het Kennis en Innovatiecentrum (KIC) op Ameland.

 
 views 
    0 likes
Duurzaam Ameland hybride warmtepompen

Duurzaam Ameland hybride warmtepompen

Op Ameland is een start gemaakt met de uitrol van 45 hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving. Deze warmtepompen worden onderdeel van het smart grid op het eiland.

 
 views 
    0 likes
Zonneboiler, Zebulon

050 Zon

50 zonneboilers van een nieuwe generatie zijn in de gemeente Groningen geplaatst bij verschillende gezin-samenstellingen.

 
 views 
    0 likes
brandstofcel, HRE ketel, Arnhem, gemeente gelderland, Gasterra, CO2, Electriciteit

10.000 HRe ketels

10.000 HRe ketels voor de provincie Gelderland. GasTerra wekt decentraal elektriciteit op met groen gas met een rendement van ca. 100%

 
 views 
    0 likes
Systeemintegratie en de rol van energieopslag

Systeemintegratie – Hybrid Energy Infrastructures

Technological concepts facilitating infrastructural system integration. This study focusses on the value of flexibility that concepts which connect infrastructures can offer and potential barriers tow

 
 views 
    0 likes

Milena

Vergistingsinstallatie in Alkmaar. Uniform vaststellen van ontwikkelingsfase en ontwikkelingspotentieel van de technologieën die in onderzoek zijn op basis van Technology Readiness Level Assessment (

 
 views 
    0 likes

FlexNode

FlexNode ontwikkelt een multi-inzetbare reversibele brandstofcel (RBC) inclusief proof of concept en voorbereidingen voor de marktuitrol.

 
 views 
    0 likes

Goese Proeftuin: Nieuwbouwwijk met warmtenet

In de Goese Proeftuin worden slimme energieconcepten beproeven om de energielasten voor bewoners te beperken.

 
 views 
    0 likes
Datacenter High Tech Campus WarmteRing

Datacenter High Tech Campus WarmteRing

KPN’s nieuwste datacenter op de High Tech Campus in Eindhoven, gebruikt 100% duurzaam opgewekte groene energie en is aangesloten op de campus warmtering

 
 views 
    0 likes
Attero Groene Stoom Hub Odiapeel

Attero Groene Stoom Hub Odiapeel

Attero maakt stoom met houtzeefsel uit compost. Het stoken van hout krijgt veel kritiek van milieuorganisaties en politici: " We gaan toch geen bossen kappen om in ketels te stoken?"

 
 views 
    0 likes
hoogkerk, powermatching city, Enexis, Groningen

PowerMatching City 2

De tweede fase van PowerMatching City moet leiden tot de eerste verdienmodellen die flexibele prijzen voor stroom en warmte op elk moment van de dag als uitgangspunt nemen.

 
 views 
    0 likes
Smart Grid in Balans

Pilotproject KITA Haren

This pilot is used to show the possibilities of smart grid control within a neighbourhood.

 
 views 
    0 likes
Warmtenet

Intelligent warmtenet campus TU Delft

Intelligent Warmtenet campus TU Delft optimaliseert het warmtenet voor 29 gebouwen van de Technische Universiteit Delft, inclusief geothermie.

 
 views 
    1 likes
Heatmatcher IDEGO Hero Balancer

Heatmatcher – Multi commodity matching

Heatmatcher - Multi commodity matching. een innovatieve regeling voor duurzame energiesystemen, die de maximale benutting van duurzame warmte regelt.

 
 views 
    0 likes

EWEB 2.0 bij ECW Netwerk

EWEB 2.0 realiseert dat elektriciteit, gas en geothermische energie bijna real time en geautomatiseerd worden verhandeld tussen de deelnemers.

 
 views 
    0 likes
PrimAviera Warmteweb

Warmteweb B3-Hoek

Warmteweb doet onderzoek naar technische haalbaarheid van een te ontwikkelen ‘warmteweb’ op basis van het bestaande warmte- en CO2-net.

 
 views 
    0 likes