Warmtenet Amsterdam

Warmtenet regio Amsterdam

Warmtenet Amsterdam
Warmtenet Amsterdam: Met de uitkomsten van dit plan wil het consortium de basis leggen voor een warmteakkoord met het Rijk

Amsterdam wil met een warmtenet gevoed met industriële restwarmte, 500.000 woningen in de regio gaan verwarmen.  

Via het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil Amsterdam de verspilling van warmte stoppen en kan de regio circa 6% bijdragen aan de besparingsambities van het Nationaal Energieakkoord.

Overeenkomst

De warmtevraag en warmteaanbod van IJmuiden tot Almere en Zaanstad tot Aalsmeer zijn in kaart gebracht voor de vorming van één groot regionaal warmtenet.

Om een regionaal warmtenet te ontwerpen en daarvoor een verdienmodel te ontwikkelen, hebben vertegenwoordigers van meer dan 25 overheden, energiebedrijven en potentiële warmteleveranciers een samenwerkingsovereenkomst getekend en de woningcorporaties hebben een intentieverklaring getekend.

Positief saldo voor Warmtenet

Uit de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse van CE Delft zou blijken  dat een regionaal warmtenet de voordeligste manier is om een half miljoen woningen met hernieuwbare energie te verwarmen.

CE Delft het regionaal warmtenet doorgerekend en vergeleken met andere alternatieven zoals het grootschalige isolatie van woningen tot het energielabel A+.

Positief saldo komt ten goede aan:

 • investeerders (mogelijkheid om klanten te binden en rendement te maken)
 • afnemers van groene warmte (goedkoper warmtealternatief) maar deels ook maatschappelijk zoals een hoge CO2-reductie

2-fasen aanpak

De projectontwikkeling is opgeknipt in elkaar opvolgende fasen.

 • Fase 1a – Grand Design
  Tijdens de Grand Design wordt het regionale warmtenet ontworpen. Welke bronnen kunnen aangesloten worden? Denk aan de restwarmte van Tata Steel, de kansen van geothermie en mogelijk zelfs overtollige windenergie opslaan door het verwarmen van water voor het warmtenet.
 • Fase 1b – Marktmodellen
  Daarna gaat het programma verder, met input van de Evaluatie Warmtewet en Marktmodellen die minister Kamp tegen die tijd heeft laten uitvoeren. Deze evaluatie moet aan het licht brengen hoe de overheid kan helpen om regionale warmtenetten financieel rendabel te maken. Bijvoorbeeld door het opheffen van het oneerlijke concurrentievoordeel van gas ten opzichte van warmte, of door aardgas zwaarder te belasten en CO2 –uitstoot te beprijzen.
 • Fase 2 – Win-Win
  In die tweede fase gaan vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen,  op zoek naar een win-win situatie waarbij alle partners voordeel hebben van een regionaal warmtenet. Denk aan de financiering en aantrekkelijke marktproposities voor woningcorporaties, bedrijven, particulieren en huurders.

Met de uitkomsten van dit plan wil het consortium de basis leggen voor een warmteakkoord met het Rijk.

 

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties