Warmtenet

Warmtenet te duur?

Warmtenet te duur?
De kunst is om een goede Lokale Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (LMKB) te ontwerpen die de besluitvormers in staat stelt om een goede keuze te kunnen maken

Warmtenet te duur? Dagblad Trouw redacteur Vincent Dekker waarschuwt dat de aanleg van kostbare warmtenetten over een aantal jaren wel eens weggegooid geld zou kunnen zijn. De plussen en minnen op een rij.

Warmtenetten kunnen worden gevoed met restwarmte afkomstig uit de industrie, zwembaden/wellness centra en glastuinbouw.

Minder gasverbruik

Tijdens het Trouw-debat in Pakhuis de Zwijger. sprak Alexander van Ofwegen, directeur Warmte bij Nuon over de stadsverwarmingsprojecten van Nuon.

“Als je cv-ketels in huizen vervangt door aansluiting op een warmtenet gevoed met industriële restwarmte, bespaar je op gasverbruik. Dat is een mooi milieuvoordeel.”

Warmtenet is duur

Een warmtenet spaart gas dat nog veel gebruikt wordt voor het verwarmen van woningen. Het aanleggen van de warmtenetten is volgens Nuon echter zó kostbaar dat het eigenlijk door de overheid zou moeten gebeuren.

Vincent Dekker is tegen warmtenetten omdat het in zijn ogen een erg kostbare infrastructurele oplossing is die zich in de vijf wintermaanden terug moet verdienen.

Volgens Dekker gaat de industriële restwarmte tijdens de overige zeven maanden alsnog (bijna) geheel als afval de lucht of het (koel)water in.

Ook in een nieuwbouw wijk?

En als we een nieuwbouw wijk voorzien van een warmtenet? Vanwege de verplichting om nieuwbouwhuizen energieneutraal en super geïsoleerd op te leveren is het de vraag of een warmtenet rendabel is in een nieuwbouw wijk.

Een bestaande wijk voorzien van een warmtenet is – afhankelijk van de afstand die de buizen moeten overbruggen – meer of minder kostbaar. En er zijn alternatieven zoals warmtepompen die kunnen draaien op lokale groene stroom.

Nodig: lokale beoordeling

Lokale Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)

De Energiekaart vroeg Marijn Artz, manager Duurzaam & Energietransitie bij Netbeheer Nederland, naar een reactie.

Artz: ” Dit onderstreept mijns inziens het belang van een integrale afweging op lokaal niveau waarin de Maatschappelijke Kosten en Baten van de verschillende opties om een lokaal en toekomstbestendig  energiesysteem  te ontwerpen en realiseren, in beeld worden gebracht en tegen elkaar worden afgewogen.

Een dergelijke lokale MKBA is dus noodzakelijk om te voorkomen dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Omdat het gaat om een lokale MKBA zal de uitkomst daarvan per locatie verschillen.

Je kunt dus niet in zijn algemeenheid stellen dat de aanleg warmtenetten weggegooid geld is. Er kunnen locaties zijn waar een collectief warmtesysteem vanuit maatschappelijk oogpunt toch het beste alternatief is. De kunst is om een goede MKBA te ontwerpen die de besluitvormers in staat stelt om een goede keuze te kunnen maken.”

Alliander bevestigt trend naar lokale energienetwerken

Hiermee sluit Artz aan bij de gedachte van Netbeheerder Alliander. Strategie-directeur Pallas Agterberg voorspelde tijdens het debat in Amsterdam,  dat Alliander mogelijk gaat stoppen met het gasnetwerk.

Volgens Agterberg worden gasnetwerken in nieuwe wijken overbodig en gasketels zullen ook steeds meer verdwijnen uit bestaande woningen omdat energieopwek, -verbruik en -handel steeds meer lokaal zal geschieden.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties