Warmtenetten komen op stoom

Warmtenetten komen op stoom

Warmtenetten komen op stoom
ECLUSE gaat de energievoorziening van verschillende chemische bedrijven op de linkerscheldeoever in Antwerpen vervangen door een warmtenet. De leidingen moeten stoom met een temperatuur van 385 graden en een druk van 47 bar kunnen verwerken.

Warmtenetten krijgen een steeds grotere positie in Nederland. Dat is nodig want meer dan 60% van onze energie gaat op aan warmte. Voor de verwarming van huizen maar vooral ook in de industrie.

We lichten een paar mooie voorbeelden uit.

Warmtenetten

Twence Hengelo

Afvalverwerker Twence in Hengelo heeft zich ontwikkelt tot duurzame energieproducent voor de regio. De restwarmte van de Afval Verbrandings Installatie (AVI) van Twence verwarmt 5.500 huishoudens en ruim 200 bedrijven. Daaronder zijn de Universiteit Twente en FC Twente’s Grolsch Veste.

Aan Ennatuurlijk levert Twence water met een temperatuur van 90 tot 120 graden, afhankelijk van het seizoen en aan Twence Stoom met een druk van 4,5 bar en een temperatuur van 135 graden. Akzo Nobel verlaagt daarmee haar gasverbruik met 70 tot 80 miljoen m3 per jaar.

Door een ombouw van de biomassacentrale van Twence kan deze vanaf 2018 stoom leveren met een vermogen van 42 MW. Twence kan dan 4,39 Petajoule per jaar leveren aan groene warmte en groene stroom waarop Bierbrouwer  Grolsch en bandenfabriek Apollo Vredestein aangesloten worden.

Akzo Nobel levert groene restwarmte

We blijven nog even in de regio. Want Akzo Nobel loosde haar restwarmte tot nu toe in het Twentekanaal. Maar dat gaat veranderen. Er is al een leiding geboord onder het Twentekanaal. Die leiding wordt onderdeel van de backbone van het warmtenet Hengelo. Met die leiding kan groene restwarmte naar woonwijken en bedrijven.

Attero wekt stoom op uit houtsnippers in Brabant

Attero maakt stoom met houtzeefsel uit compost. Veel hout is alleen als brandstof bruikbaar is. Dat geldt voor de biomassacentrale van Twence maar ook voor de stoomcentrale van Attero in Odiliapeel.

Attero

Attero won in 2011 de aanbesteding van een groep Brabantse gemeenten voor de inzameling en verwerking van GFT.

Voor de compost aan de landbouw terug geleverd kan worden, moet men eerst de houtresten eruit zeven. De enige zinnige bestemming voor dit hout is gebruik als brandstof.

Jan-Willem Steyvers van Attero: “Aardappelverwerker Peka Kroef in Odiliapeel was daarvoor de ideale klant. Het bedrijf verbruikt 364 dagen per jaar een constante hoeveelheid stoom voor het schillen en blancheren van aardappelen.

Bij het proces komt geen condensaat terug. De houtgestookte stoomketel van Attero levert sinds augustus 2015 per uur, 10,2 ton stoom aan Peka Kroef. Het energetisch rendement van de speciale ketel met condensor voldoet met 91,2% aan de eis van de aanbesteding.

GEO XL – Geothermie en stoom

Vooral industrie met een relatief constante stoomvraag en niet al te hoge stoomdruk en -temperatuur zijn interessant voor geothermie. Om economisch verantwoorde projecten te krijgen, moet je de aardwarmtebron maximaal benutten.

Na de opwekking van stoom is de bronwatertemperatuur nog veel te hoog om het water te herinjecteren in de bodem.

GEO XL werkt met damprecompressie en stadsverwarming om de beschikbare aardwarmte tot de laatste druppel uit te persen. Door het elektriciteitsverbruik van de damprecompressie, daalt de COP tot ongeveer 9.

Een extra optie is om in de zomerperiode, warmte te gebruiken in absorptiekoelmachines om koude te kunnen leveren.

Warmtenet Ede levert biostoom

De warmtecentrales van MPD Groene Energie die het regionaal overvloedig aanwezige snoeihout verwerken, zorgen ervoor dat het warmtenet in Ede snel uitbreidt. In de nieuwste warmtecentrale produceert men niet alleen warmte maar ook stoom.

De bestaande stoomketel van HSV Moulded Foams heeft een functie als stoombuffer gekregen en dient als reserve. De houtgestookte stoomketel van MPD zijn gebouwd door Kara in Almelo.

Over de grens naar Belgie – ECLUSE

Het project ECLUSE gaat de energievoorziening van verschillende chemische bedrijven op de linkerscheldeoever in Antwerpen vervangen door een warmtenet. Aannemer A.Hak is gestart met het leidingwerk, een bijzondere klus want de leidingen moeten stoom met een temperatuur van 385 graden en een druk van 47 bar kunnen verwerken.

Wanneer het warmtenetwerk van ECLUSE op volle kracht zal draaien, wordt het één van de grootste industriële warmteclusters in Europa. Het kan maar liefst 10% opleveren van alle groene warmte die in Vlaanderen wordt geproduceerd.

De energie voor het warmtenet wordt geproduceerd in de waste-to-energy installaties van afvalverwerker INDAVER en haar joint venture SLECO.

CO2 reductie van 100.000 ton

Zes verbrandingsinstallaties zullen stoom produceren voor een maximaal vermogen van ongeveer 250 MW. Dat levert op jaarbasis een CO2 vermindering op van 100.000 ton. Het netwerk is zo ontworpen dat het op termijn nog kan groeien en voor een CO2-reductie kan zorgen, die gelijk is aan de reductie van 100 windturbines.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties