Warmtetafel terugblik

Warmtetafel terugblik

Warmtetafel terugblik
Werkgroep 1: integrale afweging regionale warmteopties
Werkgroep 2: Aantrekkelijkheid collectieve warmtelevering.
Werkgroep 3: Sluitende business case warmteprojecten.

De Warmtetafel – waarin naast de ministers Blok en Kamp en staatsecretaris Dijksma ook stakeholders vanuit provincies, gemeenten, industrie, woningcorporaties,  energiesector, huurders etc deelnemen – moet zorgen voor een afwegingskader waarin het grootschalig opzetten van warmtenetten mogelijk wordt.

Dit is nodig omdat Nederland zich in de toekomst steeds meer af gaat sluiten van gas als warmtebron.

Warmtetafel

De werkgroep Warmtetafel is ingericht in juni 2016 en moest in een half jaar een leertraject doorlopen gericht op afwegingsprocessen rondom alternatieve warmteopties voor aardgas. Er is gekeken naar de uitgangspunten, criteria en benodigde stappen die nodig zijn om een goed afwegingsproces op lokaal en regionaal niveau in te richten.

Warmtetafel werkgroepen

Werkgroep 1: integrale afweging regionale warmteopties

  • Welke alternatieven zijn er voor gas
  • Wie neemt het besluit en wie moeten daarbij betrokken zijn?
  • Dan maakt het niet uit of het collectieve warmtenetten zijn, gebouw gebonden all-electric of bio-gas, als het maar geen fossiele aardgas is.

Werkgroep 2: Aantrekkelijkheid collectieve warmtelevering.

Warmtenetten zijn nu kortweg gezegd niet aantrekkelijk. Er is sprake van het ‘Niet Meer dan Anders principe’ (NDMA), maar het is zelden ‘Beter Dan Anders’. Deze werkgroep onderzoekt hoe deze stap te realiseren is.

Werkgroep 3: Sluitende business case warmteprojecten.

Deze groep onderzoekt risico’s, eigendoms- en financieringsstructuren van warmtenetprojecten.

Uiteindelijk zijn de resultaten van de verschillende deeltrajecten bij elkaar gebracht tot een samenhangend geheel. Het leertraject heeft daarmee geresulteerd in een kader voor afwegingsprocessen op lokaal en regionaal niveau, en een aantal voorstellen voor vervolg. Uiteindelijk moet dit vertaald worden in wetgeving.

Presentaties

De werkgroepen hebben hun overwegingen gedeeld voor een breed publiek tijdens het Eneco World symposium. De presentaties treft u onderaan in dit artikel

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties