Wat maakt de slimme meter allemaal mogelijk?

Wat maakt de slimme meter allemaal mogelijk?

Wat maakt de slimme meter allemaal mogelijk?
De hoge prijzen tijdens piekmomenten kunnen huishoudens en bedrijven motiveren een deel van hun stroom afnemen in daluren.

De slimme meter registreert het energieverbruik van huishoudens (kleinverbruikers) en bedrijven/organisaties (grootverbruikers).

Als huishoudens toestemming hebben gegeven, zendt de slimme meter automatisch de meterstanden naar de netbeheerder waarmee de netbeheerders de druk op het elektriciteitsnet beter kunnen monitoren en storingen sneller kunnen opsporen.

Bij grootverbruikers (aansluitingen vanaf 3*80A) stuurt de slimme meter de meterstanden continue door.

Slimme meter en flexibele energietarieven

In Nederland wordt geëxperimenteerd met flexibele energietarieven om bedrijven en particulieren te motiveren, stroom af te nemen als de vraag laag is. Flexibele tarieven moeten nog door de overheid gereguleerd worden maar experimenten zijn toegestaan.

Flexibele tarieven hebben we nodig om het energienetwerk in balans te houden.

De hoge prijzen tijdens piekmomenten kunnen huishoudens en bedrijven motiveren een deel van hun stroom afnemen in daluren.

Bij tekorten gaan de prijzen omhoog, bij energiepieken omlaag of worden zelfs negatief.

Netbalans

Balans op het net is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder. Netbeheerders zijn sterk voorstander van flexibele stroomtarieven want met de toegenomen groene, wordt een betrouwbaar net steeds uitdagender voor netbeheerders.

Als op een zonnige dag met een lekker windje volop hernieuwbare stroom opgewekt wordt, moet deze groene stroom in het net ingevoed worden. Soms is het best spannend of de kabels dat aankunnen. Slimme meters in combinatie met slimme software en bewuste bedrijven en bewoners, dragen ertoe bij dat energieafname meer gespreid wordt en voorkomt netverzwaring en dat scheelt de belastingbetaler weer veel geld.

Slimme meter en de APX

De APX is de Spotmarkt waar elektriciteit wordt verhandeld. Er wordt gehandeld in uurprijzen. Onbalans in elektriciteit wordt dan ook op deze beurs veel verhandeld. De beurs heeft ook de APX-index ontwikkeld, uitgedrukt in Euro/MWh van elektriciteit die de volgende dag geleverd wordt. Elke dag publiceert APX deze index op haar website.

Vrijwel iedere leverancier van elektriciteit koopt in op deze beurs. De prijzen worden gepresenteerd per dag en weergegeven met BASE, PEAK en OFF-PEAK uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek APX prijzen zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze marktprijzen omgerekend naar piek en dal prijzen uitgedrukt in ct/kWh.

Op basis van een gemiddelde APX-prijs per maand kan een afnemer ook een contract afsluiten met zijn energieleverancier, mits er sprake is van een groot volume en een afstand-uitlezing zoals de slimme meter. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/kWh zijn voor piek- en daltarief.

Slimme meter en Sluipverbruik

Nog een voordeel van de Slimme meter is dat de meter gekoppeld kan worden aan software dat sluipverbruik aangeeft. Hoe vaak komt het niet voor dat er nog licht brand terwijl een ruimte niet gebruikt wordt. Of de hele nacht, terwijl de school gesloten is. Met de slimme meter en gekoppelde diensten, pikken bedrijven er zo uit welke apparaten zorgen voor sluipverbruik.

Dit zorgt niet alleen voor besparing in energiekosten. Het zorgt er ook voor dat we minder energie hoeven op te wekken in de energiecentrales en dat draagt dus echt bij aan CO2-reductie.

Gerelateerde factsheets

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties