Watersysteem als buffer

Watersysteem als energiebuffer

Watersysteem als energiebuffer
In de winter wordt koud water uit het IJ opgeslagen, dat in de zomer gebruikt wordt om de wijk Houthaven (Amsterdam) te koelen.

Het Nederlandse watersysteem kan voorzien in 54% van de nationale vraag naar koude en in 12% van de warmtevraag.

Dat concludeert IF Technology na een uitgebreide studie door ir. Barry Scholten.

De Waterschappen en RWS zien mogelijkheden.

Potentie

Rivieren, plassen, meren en grachten kunnen voorzien in meer dan de helft van de koeling in Nederland én 12% van de warmte. Het concept is doorgerekend en blijkt technisch en economisch haalbaar te zijn.

De potentie is enorm. Zeker omdat steeds meer energie gebruikt wordt voor koeling van gebouwen. Nu al wordt het Nederlandse watersysteem – na wind- en zon – de derde grote duurzame energiebron genoemd.

Combi met gemalen

ir. Barry Scholten van IT Technology, ‘de bedenker van ‘Watersysteem als energiebuffer’‘(…)

“Uiteraard is er nu ook al warmte- en koudeopslag in de bodem, maar het blijkt bij veel gebouwen lastig om de temperatuur van die bodemopslag in balans te houden.

Met de aanvulling vanuit het oppervlaktewater is dat wel mogelijk.

Sterker nog, via het oppervlaktewater kunnen we zorgen voor een heel stabiele voeding van de opslag, waardoor die veel beter functioneert.’

(…)

Oppervlaktewater als buffer

Om het oppervlaktewater voor de opslag te benutten zijn pompen nodig.

Scholten zag daar een mooie combinatie met de apparatuur die toch al op grote schaal in het oppervlakte water staat: de gemalen die er voor zorgen dat de polders droog blijven.

‘Die pompen draaien alleen bij extreme waterstanden op vol vermogen, en hebben dus capaciteit over om ook de circulatie van het oppervlaktewater naar de bodemopslag te verzorgen.’

Stromend water

Bij stedelijk gebied langs rivieren is het energiepotentieel van het water vaak direct te benutten, zonder de combinatie met bodemopslag.

 • Het langsstromende water herbergt zo veel energie, dat er direct mee is te koelen
  Denk aan de Maastoren op de Kop van Zuid in Rotterdam die de warmte-energie van het rivierwater benut.
 • Koelte is ook te halen uit diepe plassen, waar het water onderin een min of meer constante temperatuur heeft van zo’n 5 °C
  Nuon levert al ruim tien jaar koelwater dat het op een diepte van 30 m uit de Nieuwe Meer haalt.

  • Dat koelwater wordt gebruikt voor kantoren en woningen langs de Zuidas.
  • Het opgewarmde retourwater wordt via een aantal stappen weer op 15 m diepte aan de plas teruggegeven, waar het zijn warmte afgeeft en weer verder naar de bodem zakt.
 • De klimaatneutrale wijk Houthaven in Amsterdam heeft een gecombineerde duurzame koude/warmtecentrale. Een warmte-koudeopslagsysteem en energie uit oppervlaktewater zorgen hier voor de koeling.
  n de winter slaan we koud water op uit het IJ, dat we in de zomer gebruiken om te koelen.

54% koeling, 12% verwarming

Geschat wordt dat met het watersysteem:

 • in 54% van de nationale vraag naar koude worden voorzien
  3,8 van 7 Petajoule
  voor het koelen van kantoren, ziekenhuizen en meer
 • in 12% van de warmtevraag
  42 van 350 Petajoule

Dat is een aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid die nodig is om woningen en gebouwen in Nederland te verwarmen of te koelen. En veel meer dan de waterbeheerders zelf nodig hebben voor hun doelstelling voor energieneutraliteit voor het warmteverbruik.

Nog meer bronnen en mogelijkheden

De Unie van Waterschappen wijst op nog meer mogelijkheden:

 1. Waterkracht
 2. Benutten zoet-zoutverschillen (blue energycentrale Afsluitdijk)
 3. Terreinen en wateren benutten voor drijvende zonnepanelen

De Energiecoalitie

Sinds 26 oktober 2016 zijn de waterschappen en RWS een Energiecoalitie aangegaan. Deze coalitie richt zich op de energiepotentie van het Nederlandse watersysteem. De Energiecoalitie over het watersysteem als energiebuffer:

De Energiecoalitie zal innovatieve projecten stimuleren en met andere overheden, bedrijven en stakeholders verkennen hoe de energiepotentie van water gepositioneerd kan worden als derde grote energiebron in Nederland, naast wind- en zonenergie.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties