Dr. Andreas Ligtvoet

Dr. Andreas Ligtvoet houdt zich als senior consultant op het gebied van green economy met name bezig met duurzame energie, innovaties, en institutionele ontwikkelingen in de energiewereld.

  • Hij leidt namens Technopolis een consortium van Europese adviesorganisaties dat voor DG Research and Innovation duurzaam energiebeleid onderzoekt.
  • Ook leidt hij een project voor RVO.nl naar de kwalitatieve werkgelegenheidseffecten van het Energieakkoord
  • Ligtvoet is als Delphi-expert betrokken bij een onderzoek naar alternatieve bronnen van Technetium-99 voor medische doeleinden.   

Ligtvoet curriculum

  • Ligtvoet was ruim zeven jaar als onderzoeker en adviseur werkzaam bij de afdelingen Energie & Industrie en Waarden, Technologie, en Innovatie aan de Technische Universiteit Delft. Hier heeft hij naast zijn promotieonderzoek naar samenwerking in energienetwerken ook onderzoek verricht naar maatschappelijk verantwoord innoveren van slimme meters en de toekomst van het Nederlandse energiesysteem (“the next 50 years of gas”).
  • Als adviseur heeft hij onder andere Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam geholpen met het beoordelen van hun assetmanagementstrategie. Eén van de belangrijke onderdelen van assetmanagement is het voorspellen van de vervangingsbehoefte en de daarbij benodigde menselijke capaciteit en vaardigheden.
  • Voor zijn academische carrière was Ligtvoet senior beleidsadviseur bij RAND Europe. Hij heeft meegewerkt aan een breed scala van adviesopdrachten (wetenschap, technologie, innovatie, onderwijs en gezondheidszorg) voor Nederlandse en Europese overheden. Ook heeft hij zich bekwaamd in het uitvoeren van toekomststudies, door middel van scenariostudies, Delphi analyses, en seminar games.

Links to projects and researches

Alle onderzochte landen

Research Group :

Energietransitie & Overheidsbeleid

Specialisatie :

Duurzame energie, innovaties, en institutionele ontwikkelingen