prof. Boudewijn Haverkort

Prof.dr.ir. (B.R.H.M.) Boudewijn Haverkort personal research focuses on model-driven design of embedded computer-communication systems and the evaluation of their performance and dependability.

Since 2000, he has also been working on stochastic model checking techniques.

Lately, Haverkort became interested in system design and engineering as a discipline, especially in relation to industrial applicability.

ESI

Prof. dr.ir. Boudewijn Haverkort has been appointed as new scientific director of the Embedded System Institute (ESI) in Eindhoven.

Publications

Haverkort wrote a textbook on Performance Evaluation of Computer-Communication Systems (Wiley, 1998)

He published 6+ conference proceedings (with IEEE and Springer) and did put together multi-author books on performability (Wiley, 2001) and on validation of stochastic systems (Springer, 2003).

He published 150+ papers in journals and at (full-review) conferences; see DLDB, Google scholar, or the UT-based e-prints database.

Haverkort has been member of well over 100 international program committee of conferences in my field, acted as chairman of a number of international conferences (TOOLS 2001, PNPM 2001, MMB 2001, QEST 2004, DSN/PDS 2005, PDMC 2006, PDMC 2007, QEST 2015), and have edited more than 10 special issues for various journals.

About ESI

Het ESI is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat zich richt op het versnellen van innovaties in de high-tech industrie door het leveren van toepassingsgerichte kennis op het gebied van embedded systemen.

  • Daarbij bestaat een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en andere kennisinstellingen. Een belangrijk kenmerk van ESI is dat het merendeel van het onderzoek zich afspeelt bij de betrokken bedrijven volgens het ‘Industry-as-Laboratory’ concept.
  • Daarnaast heeft ESI een uitgebreid kennis disseminatieprogramma, met onder andere een breed aanbod van cursussen en een competentie ontwikkelprogramma voor systeem-architecten op basis van ‘Industry-as-Classroom’.

Links to projects and researches

Research Group :

Design and Analysis of Communication Systems

Specialisatie :

IT: Smart Algorithms (Medium/Low Voltage)

Universiteit Twente

 Drienerlolaan 5
       7522 NB Enschede
   B.R.H.M.Haverkort@utwente.nl