ir. (J.J.) Jan Uwland

Ir. Jan Uwland houdt zich bij TNO bezig met cybercars en de bijbehorende infrastructuur Cybernetic Transport System CTS. 

Een vloot van cybercars -schone, stille, zuinige en automatische voertuigen- een centraal besturingssyteem en de bijbehorende infrastructuur vormen samen een Cybernetic Transport System (CTS).

In het stedelijk gebied waar steeds stringentere eisen aan leefomgeving en ruimtegebruik worden gesteld, is een CTS een aantrekkelijke optie. Maar hoe bepaalt een consessieverlener nu de veiligheid en beschikbaarheid van een CTS?

Anders dan in het wegverkeer bestaat er geen certificeringsmogelijkheid voor cybercars omdat er geen bestuurder in het voertuig zit.

Vanuit de verschillende functionaliteiten die in het CTS aanwezig zijn, is op het niveau van de componenten gezocht naar de risico’s die aan elk van deze componenten verbonden zijn. Een compleet beeld levert een risicoprofiel op van het CTS.

Hiermee – en met kennis van de omgeving – kan de consessieverlener een afweging maken of het CTS iets voor hem is.

Research Group :

Cybernetic Transport System (CTS)

Specialisatie :

Distributed Energy Resource / Electric Vehicle / Smart Grid: Policy

TNO

 Schoenmakerstraat 97
       2628 VK Delft
   J.J.Uwland@hr.nl