Prof. dr. ir. Tim van der Hagen

Prof. dr. ir. Tim van der Hagen is sinds 1 mei 2016 voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft. Tim van der Hagen is bestuurslid van AWTI.

Van 2010 tot 2016 was hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van die universiteit. Hij was van 2005 tot 2012 directeur van het Reactor Instituut Delft en bekleedt sinds 1999 de leerstoel Reactorfysica.

Belangrijkste (huidige) nevenfuncties:

 • lid van de Raad van Toezicht van ECN
 • lid van de Raad van Commissarissen van COVRA
 • lid van de TNO Strategische Adviesraad Energie
 • lid van de Programmaraad van ADEM (Advanced Dutch Energy Materials)
 • 2014 – 2016 voorzitter Raad van Commissarissen HollandPTC
 • 2011 – 2014 lid van het nationaal Topteam Energie
 • 2010 – 2014 lid van de Algemene Energieraad
 • 2009 – 2014 lid van de Gezondheidsraad, Beraadsgroep Straling en Gezondheid
 • 2008 – 2011 oprichter en voorzitter van het Delft Energy Initiative
 • 2007 – 2011 wetenschappelijk directeur van het Delft Research Centre for Sustainable Energy
 • 2006 – 2011 wetenschappelijk directeur van het 3TU Centre of Competence ‘University Research Group On Sustainable Energy Technologies’, 3TU Institute for Science and Technology

Van der Hagen

Tim is sinds 1985 als onderzoeker werkzaam op het gebied van de kernreactorfysica, met accenten op de interactie tussen neutronica en thermohydraulica, innovatieve reactorconcepten, signaalanalyse en meerfasenstromingen. Hij is (co-)auteur van meer dan 250 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en conferentieproceedings. Hij was sessievoorzitter en lid van talloze programmacommissies van internationale conferenties.

Hij is voormalig voorzitter van de afdeling Kerntechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, voormalig lid van het International Safety Experts Team van de Hoge Flux Reactor te Petten, voormalig voorzitter van de Netherlands Nuclear Society en lid van het Nuclear Science Committee van het Nuclear Energy Agency van de OECD.

Researches

Research Group :

Kernreactorfysica

Specialisatie :

interactie tussen neutronica en thermohydraulica, innovatieve reactorconcepten, signaalanalyse en meerfasenstromingen.