Professor (W.J.T.) Wim van Gemert

Professor Wim van Gemert is a lector and ‘spin in the web’, at the Hanze University of Applied Science in Groningen.

Van Gemert als spin in het web

Wim van Gemert is Leading Lector Energietransitie bij het Kenniscentrum Energie. Energietransitie vormt de overgangsfase naar duurzame energieopwekking. Het leidt tot verduurzaming van fossiele energiedragers zoals aardgas, het borgt de beschikbaarheid van energie op lange termijn en het vermindert de negatieve gevolgen. De overheid beschouwt de energietransitie als het middel om te komen tot een duurzaam, veilig en betrouwbaar energiesysteem. Daarnaast blijkt dat de energiegebruikersmarkt steeds kritischer wordt ten aanzien van de aangeboden energiediensten. Zo stellen consumenten hogere eisen aan comfort. Hierop wordt ingespeeld met nieuwe diensten en concepten.

Deze ontwikkelingen vormen een enorme uitdaging voor de energiesector. Ze leveren nieuwe kansen, perspectieven en mogelijkheden op. Technische, economische, organisatorische en juridische inzichten zullen moeten samengaan om tot nieuwe oplossingen te komen. Hieruit voortvloeien ook nieuwe banen waarbij creativiteit en nieuwe competenties van belang zijn.

  • Uitgaande van de kracht van de Hogeschool zal de Lector verbindingen leggen met de markt en andere universiteiten en polytechnics.
  • Daarnaast zoekt Wim aansluiting bij nationale en internationale onderzoeksprogramma’s.
  • Het Kenniscentrum Energie is een netwerkorganisatie van professionals met specifieke faciliteiten voor onderzoek, onderwijs en bedrijfsadvies.
  • Hierbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Hanzehogeschool Groningen en die van de Renqi en EnTranCe.

RenQi is het samenwerkingslaboratorium van de Hanzehogeschool, KEMA en TNO gevestigd aan de Energieweg 17, 9743 AN Groningen

EnTranCe (Energy Transition Centre) is de energieproeftuin voor toegepast onderzoek. Hier bouwt het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen.

Betrokken bij Projecten en Onderzoeken

Research Group :

Sustainable Energy and Biomass Conversion

Specialisatie :

Energie opslag

Hanze Hogescholen

 8000 GB
       9747 AS Groningen
   w.j.t.van.gemert@pl.hanze.nl