Taskforce

Wiebes neemt institutionele belemmeringen onder de loep

Wiebes onderdeel Taskforce Institutionele Belemmeringen
Mendes Advisory en de Energiekaart zoeken vanaf het voorjaar 2017 de aansluiting met publieke en private partijen om een kennishub Institutionele Belemmeringen op te richten waarin belemmeringen verzameld, verankerd en gepresenteerd kunnen worden. Een Loket voor bedrijven en overheden waarin belangen en partijen bij elkaar gebracht worden

Het is intussen minister Wiebes ook duidelijk dat institutionele belemmeringen de Nederlandse klimaatdoelen flink vertragen. Nederland haalt niet eens het doel om in 2020 14% groene energie op te wekken.

ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving  berekenen nu wat aanvullende maatregelen zouden kunnen opleveren. Wiebes zint op maatregelen die voortvloeien uit de berekenen.

Eric Wiebes

De voorstellen spitsen zich toe op Wind op land en een beter effect van de Wet Milieubeheer, meldt het SER. Hoewel er zijn genoeg projecten zijn om de gestelde winddoelen te halen, zou het tempo momenteel te laag liggen om die op tijd te realiseren.

In lijn met het voornemen bestaande belemmeringen weg te nemen, waar minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes al eerder in zijn wetgevingsagenda op hamerde, wordt nu gekeken hoe de belemmering voor Wind op Land, waterstof, warmtenetten en warmte-koude opslag in oppervlaktewater weggenomen kunnen worden.

Daarvoor heeft Wiebes twee wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer voorgelegd,

  1. Het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie
  2. De wijziging van de Warmtewet

Beleidsbelemmeringen rondom rollen en verantwoordelijkheden

Om een circulaire economie te realiseren en innovatieve vormen van energieopwekking te faciliteren, krijgen betrokkenen vaak nieuwe rollen: huishoudens, boeren of afvalverbranders worden energieleverancier.

Maar veel regels staan de nieuwe rol in de weg:

  • waterzuiveringsinstallaties mogen geen energie opwekken uit slib
  • wetgeving beperkt de introductie van waterstof omdat het niet getransporteerd mag worden in de bestaande gasinfrastructuur

Waterstof

In Zeeland wil chemiegigant Dow de bestaande aardgas transportleiding onder het Kanaal bij Terneuzen gebruiken om haar overtollige waterstof te leveren aan collega-bedrijven Yara en ICL-IP (voorheen Broomchemie).

De samenwerking zou jaarlijks 4.500 ton waterstof moeten transporteren, 10.000 ton CO2 moeten besparen en 320 vrachtwagens van de weg afhouden, denken de partners.

Transport en Mobiliteit

Ook op het wegtransport zelf, wordt waterstof steeds populairder. In 2018 zou de prijs van vervoersmiddelen met een brandstofcel snel omlaag moeten kunnen gaan.

Warmtenetten en opslag in water

Warmte vergt veel van onze energiehuishouding. Om gebouwen van het aardgas af te krijgen worden warmtenetten uitgerold, waarmee (rest)warmte gebruikt wordt om huizen en kantoren te verwarmen.

Daarnaast gaan bestaande gemalen gebruikt worden voor warmte-koudeopslag uit oppervlaktewater. Daarmee kunnen huizen in de winter verwarmd worden, en in de zomer gekoeld. Alleen al in de provincie Utrecht zou daarmee in bijna een kwart van de warmtevraag van gebouwen te voorzien zijn, meldt De Ingenieur. Een nieuwe woonwijk op het Utrecht Kanaleneiland gaat er dit jaar mee aan de slag.

Digitale handel

Om de handel in nieuwe bronnen van warmte en voormalig ‘afvalstoffen’ als waterstof, CO2, methaan te kunnen faciliteren, zijn nieuwe verrekenmethodes nodig. Bedrijven als CGI en Eneco werken bijvoorbeeld aan blockchain toepassingen waarmee de administratie van de betrokken partners gesynchroniseerd wordt, zodat op termijn ook kleinere gebruikers aan kunnen haken.

Door tussenpersonen overbodig te maken, moeten dergelijke technologieën de circulaire economie ook op decentraal niveau kunnen uitrollen: huishoudens kunnen dan direct handelen met grootleveranciers.

De nieuwe maatregelen van het Energieakkoord worden in Januari 2018 verwacht. Naar verwachting staat ook op de lijst dat de resterende kolencentrales gesloten worden.

 

Link naar het Dossier Institutionele Belemmeringen

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties